Alianční turnaj 2018 – část 1

Tak se nám přiblížil termín každoročního aliančního turnaje pořádaného CCP. Byly zveřejněny první informace k pravidlům a tak podobně. Jak znám CCP tyto pravidla se ještě několikrát změní. Tady je první várka věcí k AT 2018, jsem na to sám tak mějte trpělivost, než napíšu druhou část.

 

Přihlášení a účast:

Členové jednotlivých týmů musí být členy aliance, kterou zastupují minimálně od downtimu 22 května 2018. Jako vždy, každá aliance může zformovat pouze jeden tým.

Přihlášky jsou otevřeny od 18. Května 2018 a jednotliví aliance XO (Executor Officer) musí vyplnit tento formulář. Přihlásit se bude možné do 27. Května 2018 23:59 hodin. CCP bude, tak jako minulý rok, nabízet 16 volných míst k přímému vstupu do turnaje aliancím, které se umístili v TOP 16 minulý rok za paušální poplatek 2500 Plexů. Executor těchto aliancí musí vyplnit onen formulář, tak jako všichni ostatní. Pokud se některá aliance z TOP 16 minulého roku o své místo nepřihlásí, tyto místa budou posléze nabídnuta v každoroční tajné aukci.

Dalších 16 míst bude k dispozici v tajné aukci, která je otevřena od 18. Května 2018 do 27. Května 2018. Minimální vstupní vklad do této tajné aukce je 2500 Plexů s příhozem po 250 Plexech. Vstupní nabídky budou uskutečněny přes vstupní formulář. Pokud se vyskytnou dvě stejné nabídky, bude započítána nabídka toho, kdo byl rychlejší a poslal ji dříve. Výsledky aukce budou oznámeny 28. Května 2018. Zbylých 32 pozic bude obsazeno podle výsledků vyřazovacího kola s využitím stejných pravidel, jako v AT XV, včetně maximálního počtu 10 pilotů na tým, s malými rozdíly. Všem týmům, včetně těch, účastnících se vyřazovacích kol, bude poskytnut přístup na Thunderdome k tréninku.

Tak trochu pravidla:

Každý hráč se může účastnit turnaje pouze za jednu alianci bez ohledu na to kolik má účtů a v kolika aliancích má charaktery. Musí být členem aliance, kterou zastupuje, 22. Května 2018.

Složení týmů není zatím nijak omezeno, každý hráč se může účastnit každého utkání, v kterém bude jeho aliance zastoupena. Nicméně tradičně je uvedeno, že CCP může v průběhu pravidla obměnit, tudíž je týmům doporučeno sledovat posty o turnaji. Zde je shrnutí hlavních změn mezi letošním a předešlým turnajem.

Letošní turnaj je sponzorován NPC aliancí Society of Unconscious Thought jako vzpomínka na 15 výročí zrodu capsuleerů – tedy nás, pilotů v EVE Online. Jejich lodě mají zredukován počet bodů v seznamu lodí.

 

  • Maximální počet kopií jednotlivých lodí, které může každý tým použít, byl zredukován na jednu.
  • Pro některé druhy lodí byl počet bodů upraven oproti minulému turnaji.
  • Tech 2 drony byly opět zakázány a povoleny pouze T1 varianty
  • Nově budou mít týmy k dispozici tři bany (zákaz soupeři použít určitou loď)
  • Hodně se změnily „Vlajkové lodě“, nově jsou jako vlajkové lodě povoleny T2 Battleshipy. Byly provedeny změny v modulech na těchto vlajkových lodích.
  • Abyssal upravené moduly mohou být použity pouze na vlajkových lodích v povolených typech modulů.
  • Triglavian lodě jsou povoleny a počítají se jako Tech 1

 

Alianční turnaj bude podle nově upraveného programu o jeden den kratší. Semifinále a finále se uskuteční 18. Srpna 2018 spolu s party v Nottinghamu, která bude ohlášena včetně jednotlivých detailů později.

Dvě konečné série ve finálním dni, budou mít jedno nové pravidlo. Pokud tým vyhraje utkání, nebude moci znovu použít až do konce turnaje žádnou z lodí, které v tomto vítězném utkání nasadil. Další informace přineseme v druhém článku na kterém se pracuje

capsuleer.cz

Capsuleer Network Tech support

WALTARI

PROZOVATEL