Alianční Turnaj 2018 – část 2.

Pokračování z minula

Změny ve vlastnostech lodí jsou prováděny vždy separátně bez ohledu na to, jestli alianční turnaj již běží, či nikoliv. Pokud jsou ohlášeny změny jednotlivých lodí s připravovaným patchem, tyto změny budou uplatněny i v rámci turnaje, klidně i v polovině. Z tohoto důvodu by měli jednotliví hráči zodpovědní za složení týmů a výběr lodí pečlivě sledovat nadcházející změny ve vlastnostech jednotlivých modulů a lodí a počítat dopředu s těmito změnami.

Týmová režie a pravidla o „tajných dohodách“.

Každý tým musí jít cestou vlastního vítezství, nikoli podporovat či napomáhat vítězství týmu jiného.

Takzvané B-týmy jednající jako jeden tým jsou zakázány. Možná týmová režie je lehce rozpoznatelná a konečné rozhodnutí o tom zda se jedná o týmovou režii, či nikoliv, bude na posouzení CCP AT týmu.

Nastavení vlastních pravidel v rámci týmu (např. podpora jiného týmu z koalice) bude posuzováno jako dohoda a je zakázáno.

Sdílení velení, strategie, plánování, volby lodí a sdílení prostředků mezi týmy je zakázáno.

Vytváření dohod mezi týmy o případném rozdělení cen aliančního turnaje pokud jeden, či druhý tým vyhraje, je zakázáno.

Pokud dvě různé aliance reprezentující stejné politické či herní uskupení, jako například koalici a přejí si reprezentovat toto uskupení jako jeden tým, alianční lídři musí kontaktovat charakter „IGC Alliance Tournament“ a zažádat o spojení do jednoho týmu. To v praxi znamená, že např. týmy Goonswarm a The Initiative se mohou spojit do jednoho a reprezentovat koalici Imperium, nebo týmy Pandemic Legion a Nothern Coalition. mohou sloučit týmy a reprezentovat uskupení PanFam.

Případné postihy při zjištění porušení pravidel mohou být následující

- Strhnutí bodů
- Snížení štítů, armoru, hullu, nebo kapacitoru na 50%
- Přemístění lodi
- Vyřazení z utkání
- Vyřazení z příštího/příštích soubojů
- Kompletní vyřazení ze zbytku turnaje, případně jakých koliv budoucích turnajů

Rozhodčí mohou prohlásit utkání za zmatečné/neplatné pokud mají podezření, že jeden z týmů nebojuje.

Lodě a body

Každý tým má k dispozici 100 bodů, se kterými může pracovat při výběru lodí pro zápas. Každý tým muže nasadit až deset lodí, pokud jim to výběr a zůstatek bodů dovolí. V sestavě týmu esmí být žádná loď 2x, toto se týká specifických lodí, nikoliv tříd lodí. Legální je např. Stabber, Scythe, Rupture. Sestava Stabber, Stabber, Rupture není povolena. Každý tým může požít pouze jeden logistický cruiser, nebo 1 T1 podpůrný cruiser, popřípadě 2 T1/T2 logistické/podpůrné fregaty v každém zápase. V žádném zápase se nesmí vyskytovat více než jedna „special edition“ loď, nebo Vlajková loď na každé straně, mezi „special edition“ lodě se počítají následující.

Nestor, Marshal, Enforcer, Pacifier a Monitor lodě nejsou povoleny. Lodě, které byly rozdány jako ceny v minulém Aliančním turnaji a mají T2 a faction status, spadají bodově pod T2 varianty.
Moduly Remote Armor Repair a Remote Shield Transfer nesmí být použity na jiných, než podpůrných a logistických lodích. Strategic cruisery se nepočítají jako logistické, nebo podpůrné lodě, tudíž nesmí obsahovat tyto moduly. Na logistických a podpůrných lodích je povolen pouze jeden capacitor transmiter. Ancillary Shield Booster moduly budou omezeny na jeden na loď. Warp Disruption Field Generátory jsou omezeny na jeden. Následující moduly jsou zakázány: Micro-jump Field generátory, Bastion Modul, Cloaky, Target Spectrum Breaker a T2 rigy. Faction/ COSMOS/Deadspace/Abyssal moduly jsou povoleny pouze na Vlajkových lodích. Remote sensor dampenery a Weapon Disruption skripty jsou zakázány, stejně tak jakákoliv Pirate Faction munice.
Dále jsou k dispozici pravidla o implantátech a drogách, které jsou povětšinou až na výjimky zakázány. Také pravidla pro fitování vlajkových lodí. Zbytek těchto věcí můžete najít zde na konci blogu

A nakonec, seznam druhů lodí a počet bodů který představují při sestavování týmu.

Battleship, Pirate Faction - 23
Marauder - 22
Battleship, Navy Faction - 21
Black Ops Battleship - 20
Battleship (kromě Praxis) - 19
Command Ship18
Praxis - 17
Logistics Cruiser17
Strategic Cruiser15
Combat Battlecruiser, Navy Faction15
Combat Battlecruiser (kromě Gnosis) - 13
Heavy Interdictor13
Tech 1 Support Cruiser11
Attack Battlecruiser - 11
Gnosis - 11
Recon Ship - 11
Heavy Assault Cruiser - 11
Cruiser, Pirate Faction - 10
Cruiser, Navy Faction - 8
Command Destroyer - 6

Tech 1 Disruption Cruiser 6
Tactical Destroyer - 5
Electronic Attack Frigate - 5
Assault Frigate5
Cruiser - 4
Frigate, Pirate Faction - 4
Covert Ops Ship - 4
Interdictor - 4
Logistics Frigate3
Frigate, Navy Faction (včetně Navy Disruption Frigates) - 3
Tech 1 Disruption Frigate - 3
Stealth Bomber - 3
Interceptor - 3
Destroyer (kromě Sunesis) - 3
Tech 1 Industrial Ships - 2
Frigate - 2
Rookie Ship, Pirate Faction2
Tech 1 Support Frigate 1
Sunesis - 1
Rookie Ship - 1

capsuleer.cz

Capsuleer Network Tech support

WALTARI

PROZOVATEL