CSALI míří do “Hajzlu”

 Inu je tomu vskutku tak… zatímco dříve podobné pvp operace nesly označení jako Barbarosa, Citadel či Monsun, 30.listopadu startovala akce ToiletFlush.

*slovníček dole

Winter is coming

 Zima se blíží a s ní se opět daly do pohybu i severské hordy. Finští Arctic Light a Suddenly Content zatoužili po teplejším místečku vedle modrého pulsaru ve wormhole* C5 a nenapadlo je nic lepšího než “spláchnout” místní obyvatele, Scary Wormhole People. Ačkoliv se jednalo jen o malou farmářskou kolonii*, bylo zřejmé, že se jedna z nejsilnějších wormhole aliancí nedá snadno. Koneckonců velká část jejich příjmů i reputace stojí na rentování C5 systémů.

 Plán přinejlepším “smělý”, ale kdo by odmítl pomoci bodrému blonďatému taťkovi z finska, který co chvíli podlévá uhlíky v sauně vymraženou vodkou. My jistě ne!

 

Wormies* game!

 Operace Toilet Flush zahrnovala klasickou taktiku “wormies”.

  1. proniknout do systému, co nejrychleji, v co největším počtu a získat “hole control*”.
  2. vyprobovat* novou cestu a vytvořeným předmostím posílit mužstvo i logistickou podporu.
  3. zbudovat vlastní základnu, pos, a posléze i citadelu.
  4. udeřit na nepřátelské struktury.
  5. udržet hole control a postupně drtit jeden timer za druhým.

 Pátek 30.listopadu končil se všemi zeleně odškrtanými položkami. Wormhole C5 pulsar “Hajzl” byl pod naší nadvládou. Nepřátelé vystrašeně poletující z jedné polorozbořené citadely na druhou. Naprostá vojenská nadvláda. Kontrola jediné přístupové cesty. Nezbývalo než sedět kolem “díry” a naslouchat jejímu hučení.

 

Lurking shadows

 Úspěch prvního dne, však nemohl zcela rozptýlit drobné stíny, které se vkrádaly do myslí veteránů podobných akcí.

     a) Pro úspěch podobné akce, zvláště pak stojíte-li proti mnohem početně silnějšímu nepříteli, jakým bezpochyby Scary Wormhole People jsou, je naprosto nezbytné udržet holecontrol 24/7 po celou dobu do posledního timeru. Za každou cenu zabránit nepříteli v přísunu pilotů a bojových lodí. To samo se zdálo být “nerealistické” neboť poslední struktura vycházela na 6.prosince.

     b) V řadách našich spolubojovníků (naštěstí nikdo z CSALI) se očividně projevil buď nedostatek inteligence nebo přebytek alkoholu, ale někdo hned v počátcích zadal heslo pod pos do kolonky “Ship name”, což vedlo k vtipnemu MOTD “If you can see the password while you are typing it – you are doing something wrong. (ex. naming your ship)”, ale pocit sucha a bezpečí to nijak neprohloubilo.

     c) Již první noc byla dokladem, že CSALI bude hrát větší roli, než jsme si mysleli. Z pozice podpůrné palebné síly do počtu se synci z čechie stali bdělou stráží napříč nocí i dnem.

Rozbřesk 2.prosince byl ještě několik hodin v nedohlednu, když nám nadcházející události připomněly ještě bod d).

     d) Čím více lidí je účastno, tím větší šance, že vás někdo zaprodá.

 Znavené slechy nekonečností stráže kolem díry do “Hajzlu” náhle rozrušil elektrizující “proskok”. Těch pár bdělých připraveno obětovat vše pro úspěch operace, však jen bezradně sledovalo několik nepřátelských aster, která pronikla dovnitř. Již to samo bylo bystřejším jasným důkazem úkladné zrady, neb jediný, kdo mohl znát cestu zvenčí, jsme byli my.

 

Et tu, Brute, mi fili

 Věru šest pilotů, byť sebe lepších by nebyl problém, pokud by ovšem přímo od díry newarpili na naši posku. Přesně tak! Nejenže jim někdo dal cestu, ale i heslo a přesnou polohu posu. Výsledkem bylo, že během čtyřiceti vteřin naše invazní úsilí přišlo o tři z pěti kapitálních lodí a tři bazilišky*.

 Odhodlaná záchranná akce ostatních lodí přesunem do astrahusu však již nemohla zvrátit zlom v průběhu naší operace. K vetřelcům vybavených “naší” kapitální fleetou se připojila místní posádka z obléhaných citadel a bylo zřejmé, že v tuto hodinu naše síly nebudou sto vzdorovat jejich soustředěnému útoku. Nyní to byli oni, kdo drželi hole control a mohli tak po následující hodiny držet cestu do empu* a přivést své síly v počtu a složení, jaké potřebovali.

 S předpokladem, že tato neděle bude stejně nudná a dlouhá jako předcházející sobota, většina našich pilotů i velení si vzala “volno”. Z obránců se stali dobyvatelé. Náš pos i astrahus byl nastřelen “našimi” dready. Nepřátele zcela beze strachu opanovali svůj domov, zatímco my jsme planě lamentovali o zradě a marnosti nad dvěma basilišky, které nám zůstaly.

 

0.19%

 Avšak “Toho Bohdá nebude, aby český synek z boje utíkal…” Po poledni již vrchní velení finsko-česko-slovenských sil dalo naději všem, kteří zoufali v “Hajzlu”. Všichni ti, jež ztratili loď a byli jen v podu stejně bezcenní, se vydají podexpressem* do empu, koupí nové lodě a především připraví velké náklaďáky s bazilišky. Následně se přesunou do díry našich bratří z Assecu a začnou rollovat* statiku C5 v naději, že se navrtají zpět do “Hajzlu”.   

 Realista by poukázal, že taková šance je 0,19% na pokus, neb C5 děr je 512 a v průměru se  úspěch dostaví za cca 30hodin čistého rollování. Smělé, ale přeci jen “nadějné” pro ty bez naděje. Ač tak či onak na sklonku dne shromáždíme hordu a pokusíme se zvrátit zvrácenou situaci v rozhodující bitvě.

Hit fast, hit hard!

 Nepřítel nezůstával na pochybách o tom co se chystá. Ať již proradný zrádce nebo narůstající počty našich pilotů na astrahausu zvěstovaly neodvratné. “Undock! Undock! Warp C2! Warp C2!” Náš svaz, čítající dobrou kopu lodí, ale podporován jen čtyřmi bazilišky, dopadal do bublin, zatímco střežící skupina nepřátel prchala přeskupit své síly. Nyní jsme to byli opět my, kdo držel hole control. Otázkou jen zůstávalo, jak dlouho?

 Zarollovat současnou statiku C2, vyprobovat novou, přesunout tam hlavní svaz a udržet jí, než probeři dokážou najít cestu do empu a přivést vlastní posily. Čas hrál nyní klíčovou roli. Každý další nalogovaný pilot na nepřátelském astrahausu byl odpočtem nevyhnutelného střetu. Bitva o nadvládu nad černou hučící dírou.

 

Kantai Kessen

 Rozhodující bitvy se nevedou jen obratným manévrováním a palbou na primary, ale i probami. Ten kdo jako první najde a přiletí na díru, může oblast zabublit* a zabránit nepříteli se k díře přiblížit. Přesně to je klíčovým momentem a přesně zde se mohou poměřovat neviditelní probeři wormies. Budiž ke cti CSALI, že nejrychlejší ze všech byl právě její člen. Nechávajíce ostatní probery daleko za sebou vedl naší hordu od jedné zborcené díry ke druhé.

 Díky tomu jsme získávali potřebný čas. Čas, během nějž odříznutá skupina opustila své “marné” snažení 0.19% a vrátila se zpět na výchozí pozice do empu. Štěstí přeje odvážným. A právě tak se i stalo. Nová C2 měla statiku Highsec. Dost blízko místu, kde netrpělivě vyčkávaly posily. Nepříteli předvídajícímu tento scénář nebyla dána jiná možnost, než udeřit a pokusit se ovládnout jediný přístup do “Hajzlu”.

 

Never venture, never win

 Pokud riskujete vše, je třeba to podpořit vší silou. Zde wormies ze Scary Wormhole People selhali. Náš kritický nedostatek logistik mohli prolomit, kdyby na grid vrhli vše, včetně ukořistěných kapitálních lodí. Zprvu byl boj vyrovnaný díky rychlosti a větší vzdálenosti, kterou se ani jedna strana neodvážila zkrátit. Díra* mezi námi zaduněla a její okraje se rozechvěly.

 Finsko-česko-slovenské posily dorazily. Noví piloti, více dělostřelectva, více logistik, první exploze lodí. Nepřátelé si rychle uvědomili tu náhlou změnu. S vědomím, že každý ztracený pod se již nemusí vrátit, pro budoucí střety zahájili ústup.

 

Talvisota

 Dokázali jsme odrazit nepřítele od díry a podlomit jeho morálku zničením jednoho astrahusu, ale reálné škody, které utrpěl, byly minimální. Byli bychom schopni udržet po další dny hole control tak, aby nemohli přivést další posily? Má to při vší té snaze a odhodlání smysl, když zrádce mezi námi může znovu otevřít brány?

 Tak rád bych tu napsal, že jsme ho nahého vyhodili z citadely a dnes spokojeně oddychujeme nad zeleným killboardem ve finských saunách, postavených na troskách našich nepřátel v C5 pulsaru. Namísto toho to byla směs zklamání i úlevy, když padlo náhlé rozhodnutí celou operaci ukončit. Finové moudře usoudili, že jimi vytyčený cíl je nedosažitelný. Početně silnějšího nepřítele bylo možné porazit jen nečekaným útokem a izolací systému. A obě tyto naše zbraně byly ztraceny a s nimi i naděje na úspěch.

 

Epilog

 Všechna ta písmena výše mají směřovat ke dvou poučným závěrům.

 Prvním jest, že se o prosté a nicotné bitce dvou skupinek wormies kdesi v hlubinách digitálního světa EVE dají napsat čtyři stránky textu.

 A druhá, že zvolit správné jméno pro válečné operace je možná důležitější, než se zdá. Neboť s odstupem času lze říci, že nikoho nemohlo překvapit, že operace “Toilet Flush” povede jen k dlouhému a usilovnému sedění nad dírou, dokud se neobjeví h***o, které vše spláchne do hajzlu!

 

*Slovníček:

Wormhole = speciální lokace v EvE universu

C5 pulsar = wormhola třídy V. s anomálii bonusů na štíty

Farmařská kolonie = systémy určené obvykle pro alty jen na grindeni/farmení isků

Wormies = lidi obývající wormhole systémy

Holecontrol = ovládnutí veškerých přístupových cest, primárně static

Probování = hledání cest mezi wormholami pomocí prob scaningu

Díra = vstup/tunel mezi systémy

Emp = primárně označení Highsec, ale obecne K-space

Bazilišek = štítová, párova logistika

Podexpress = selfdestruct, pokud ztratíte pod ve wormhole objevíte se ve své domovské stanici v empu

Rollovat = úmyslné zavírání děr ve snaze otevřít průchod od požadovaného systému

Zabublit = taktické nebo panické rozmisťování distruptors bubbles k pochytání či blokaci lodí na gridu

 

Aratra Hai

BAND OF MAGNUS

WALTARI

PROZOVATEL