EVE Chaos era část 1- Září

CCP zveřejnilo první sadu změn která se chystá na příští měsíc. Po zveřejnění těchto změn byl příspěvek okamžitě flagnut více než 90%  comunity EVE Online a proto zmizel z oficiálního fora CCP Games

Změny se týkají fungování cyno portálů a lodí, které mohou cyno portály zažehnout. Následuje výčet změn které budou deploynuté s patchem příští měsíc.

This September we are planning two large changes for Cynosural Fields:
 
Cynosural Field Generator I can only be fit by Force Recon Ships and Black Ops Battleships (note: these classes can still fit covert cynos)
 
Jump Freighters can jump to Covert Cynosural Fields
 
During this era of chaos we are eager to introduce new challenges for veteran pilots while working towards a deeper and more balanced capital meta. Historically, cynos have been extremely flexible. They can be used on flocks of alts at nearly no risk or used by the largest and strongest ships in the game. With few options for cyno disruption, capital response time and power has grown to the point that it’s oppressing activity. This change will make it more complex and demanding to get capitals to the field quickly and give more strategic options for those wishing to disrupt capital response.
 
While most of the impact from this change is on combat, we are sensitive to the effect on Jump Freighters and logistics overall. Jump Freighters will be allowed to use Covert Cynos which can be activated by cheaper hulls like Covert Ops Frigates. This may need further attention and we will be watching this area very closely.
 
Fly safe o7
 
– CCP Rise

 

Pro nový patch plánujeme dvě velké změny pro Cynosural Fields

  1. Cyno Field Generátory půjdou fitnout pouze na Force Recon lodě (Arazu, Pilgrim, Rapier, Falcon) a Black Ops lodě (Redeemer, Panther, Widow, Sin) Blackops lodě budou mít i nadále možnost fitnout také Covert Cyno.
  2. Jump Freightery budou moci skočit na Covert Cyno

V této éře chaosu představíme nové výzvy pro veterány zatím co budeme pracovat na vybalancování capital metagamingu. V historickém kontextu, cyna byly velmi flexibilní, mohou být používány na velkém množství alt charakterů téměř bez rizika, nebo mohou být používány na největších a nejsilnějších lodích v EVE (např. Titany, Supercarriery, Faxy, Rorqualy)
S omezenými možnostmi přerušení (cyno zážehu), se následná kapitální odezva rozrostla do bodu, kdy se z ní stala taktika tyranie obyčejných hráčů. Tyto změny budou znamenat nutnost náročnějšího a komplexnějšího řešení jak dostat kapitální lodě rychle do boje a dají prostor pro strategická rozhodnutí těm, kteří tomuto chtějí předejít zničením těchto cyno lodí.

I když většina těchto změn se týká PVP bojů, uvědomujeme si jak citlivá je tato změna pro Jump Freightery a logistiku, proto budou moci Jump Freightery využívat Covert Cyno beacony, ktteré budou moci být aktivovány na levnějších lodích jako Covert Ops fregatách. Tato změna vyžaduje další monitorování a budeme na ni lást velký důraz při sledování jejího dopadu na hru.

Po tomto oznámení se ceny Force Recon lodí na Jita 4 – Moon 4 trade hubu vyšplhaly na cca 650 milionů ISK za kus z původních cca 220 milionů. Tady je několik bezprostředních reakcí z discord serverů po oznámení těchto změn.

První screen CZ/SK University Discord, druhý screen Talking in Stations discord, třetí screen JRD discord, čtvrtý screen Faruzenův discord.

waltari

Člen korporace Militaris Industries v alianci Northern Coalition. Provozovatel Capsuleer.cz

WALTARI

PROZOVATEL