EVE Online – Onslaught Upwell FLEX

Onslaught je název pro novou expanzi EVE Online, která na tranquility spatří světlo světa 13 listopadu. Tato expanze s sebou přinese několik nových a zásadních Upwell struktur a rozšíření Triglavian arzenálu lodí. Dále budou uvedeny novinky v oblasti Abyssal space a změny a vybalancování několika stávajících věcí. První a nejočekávanější a patrně také nejkontroverznější a nejvíce diskutovaný je deployment FLEX struktur. Celý popis a funkčnost nových struktur je k nalezení zde (a angličtině). Tady je stručný popis tří prvních.

Ansiblex class jump gate

S příchodem EVE Online: Onslaught, bude capsuleerům nabídnuta výhoda univerzálních struktur v EVE, jump gates. Tyto nové brány vyvynuté Upwell consorciem budou moci být postaveny, vlastněny a spravovány hráči. První brány budou třídy Anhapsx, takže se dá očekávat postupné uvedení více druhů těchto bran. Tato brány mohou být umístěny v dosahu jiných Upwell struktur a mohou, nebo spíše musí, být propojeny dohromady, aby vytvořily klasickou síť bran mezi jednotlivými systémy, takto budou moci hráčí cestovat prostřednictvím těchto bran, stějně jako prostřednictvým bran klasických. Budou se nicméně částečne odlišovat, jelikož se jedná - dle popisu funkcí těchto bran - spíše o zdokonalený Jump Bridge.

Pharolux Cynosural Beacon

CCP pokračuje v plánu kompletního odebrání starých Player Owned Structures (dále jen POS) a modulů na ně navázaných. V nové expnazi bude uvedena náhrada tzv. Cynosural Beaconu stávajících. Nový Pharolux Cynosural Beacon. Podle vyjádření CCP tato nová struktura bude vybavena všemi funkcemi stávajícího modulu a balíkem funkcí nových. Pharolux poskytne korporacím a aliancím, kteřé mají vybudovánu svou vlastní cestovní infrastrukturu pohodlný způsob, jak přesunout cokoliv co má jump drive a je uvedeno v access listu těchto struktur (může je používat), tzn. budou zachovány a pravděpodobně časem i vylepšeny přístupové listy (Access list) pro podrobnější kontrolu nad tím, kdo má přístup k dané síti a kdo nikoliv.

Tenebrex Cynosural Jammer

Jako další modul v řadě, spojený se starou, do důchodu se odporoučívající, POS, je samozřejmě v poslední době velmi oblíbený Cyno Jammer. Tenebrex Cynosural Jammer je podle popisu údajně "nejnovější" v nové řadě struktur nabízené společností Upwell Consortium, která nahrazuje starší technologii starbase. Aliance budou mít údajně větší kontrolu nad přístupem do svých systémů. Tenebrex převádí technologii cynosural system jammingu do podoby nevyžadující starou starbase strukturu. Tento popis nedává moc smysl, protože se aliance samozřejmě o tento kus hardwaru budou muset starat stejně tak, jako tomu bylo u starého jammeru. Výhody oproti stávajícímu modulu mi tudíž unikají, spíše to vypadá na pouhé nahrazení staré struktury novou, kompatibilní s Upwell.

waltari

Capsuleer.cz

WALTARI

PROZOVATEL