Konec CREST a API

 

Nejříve velmi stručný popis CREST, pro případ, že někdo neví o co se jedná. CREST byl systém sloužící k získávání informací o charakterech, aliancích a korporacích. Byl zaveden v roce 2012, jako doplňková bezpečnostní služba a následně jako plnohodnotná náhrada za původní XML API. Některé jeho funkce vyžadovaly ověření přes jednorázové přihlášení pomocí SSO (Single Sign On). Tento způsob byl využíván ve všech aplikacích třetích stran jako je zkillboard, různé korporátní a alianční portály a služby, informační, kontrolní a přípravné aplikace pro desktop jako PyFA, EveMON, nebo eveHQ a v neposlední řadě, mobilní aplikace EVE Droid, AURA, Evanova pro Android, nebo Neocom pro iOS.

Po zadání API byl uživatel vyzván k přihlášení k secure.eveonline.com a následnému povolení různých funkcí, tzv. Scopes. Jednalo se například o získávání informací o vlastněných věcech (Assets), kontraktech, stavu peněženky a tak podobně, toto vše probíhalo pomocí frameworku OAuth2, přes sérii zabezpečených HTTPS (HyperText Transmition Protocol – Secure).

Dnes. 8. Května 2018, CCP oficiálně vyřadilo systém CREST z provozu, všechny aplikace, které tento systém používaly, nebudou schopny provozu do doby, než se přizpůsobí novému systému, tzv ESI (EVE Swagger Interface). Hlavní rozdíl mezi CREST a ESI spočívá ve způsobu, jakým se data získávají. V systému CREST se na data z Tranquility Databáze dotazovaly jednotlivé funknce separátně. Příklad pokud jste chtěli zobrazit data o killech, lossech a třeba assets, aplikace se musela k DB serveru připojit 3x a získávat informace pro 3 různé funkce. Systém ESI pracuje tak, že se připojí k DB serveru jednou, načte všechny informace, které se dají získat, ale zobrazí pouze ty, ke kterým dal uživatel povolení. Tento způsob odlehčí zátěž serveru i zaneprázdněnost aplikací. Ovládaní toho, co se má zobrazit a zpřístupnit, bude opět probíhat pomocí SSO a dlouhodobého SSO Tokenu.

PS. Vypadá to, že systém ESI má první oběť. Autor aplikace eveMON odmítl další updaty tohoto oblíbeného kusu EVE Softwaru a dal jeho kód k dispozici jako Open Source na GitHUB

Update: Vypadá to, že všechny mobilní aplikace pro Android obdržely update a úspěšně přesly na systém ESI. Update Neocom pro iOS (kromě Beta testerů) bude podle develepera dostupný nejpozději během příštích 12 hodin, tento delay nemá souvislost s aplikací jako takovou, ale s politikou Apple vztahující se k Apppstoru, aplikacím v něm a čekací lhůtě pro nasazení.

capsuleer.cz

Capsuleer Network Tech support

WALTARI

PROZOVATEL