Wormhole War započala

Tento víkend započal ve WH mocensko-politický boj, který momentálně rozdělil wormhole space na dvě strany proti sobě. Samo sebou je stále spousta entit, které se nezapojili. Wormholový blok Hard Knocks [HK] / Lazerhawks [LZHX] nedávno rozšířený o spolupráci s hlavním představitelem ruského wh bloku Inner Hell [-INHE], jenž se prvně představil pospolu při sestřelu Keepstar od Anomalous Existence, započal pod vedením [HK] svoji dlouhodobě plánovanou evikci korporace The Dark Space Initiative [TDSIN], jejíž CEO je ExookiZ – člen CSM. Začátek evikce pátek 6.3. nebyl vybrán náhodně, ale byl to úmysl, vzhledem konajícímu se CSM summitu, kterého se účastnil i ExookiZ. Tento tah měl nasvědomí částečné ochromení organizace obrany ze strany [TDSIN]. Dalším tahem a ukazetel toho, že nejde o klasickou WH evikci, jak je brána mezi wormholáři, ale že jde o účelovou likvidaci a vystěhování z díry, bylo přizvání nulsekových aliancí na pomoc, mimo jiné Fraternity [FRT] a to přibližně v počtu 500 lidí, kteří se mimo jiné v tomto počtu pokusil zavřít frigatovou díru, ale neúspěšně.

Vzhledem k počtu útočníků a pokrytí všech herních časových pásem, nebyl problém pro útočníky převzít a držet hole control a tím znemožnit obráncům dostat dovnitř posily. Navíc to umožnilo útočící straně dovnitř dostat další korporace, které jim přišly na pomoc, jako například Northern Coalition, Hole Control,  War and Wormhole,  Time crit, K R Y P T E D. Proto se korporace, které se připojili na stranu [TDSIN] například Ehefkae [KAE.], The Initiative [INIT.], We from v0lta, Outfit 418, Band of Magnus, POS Party a mnoho dalších WH corp, začli rolovat C5 statiky svých domácích děr, aby se nabourali do Salaris díry – J164430, jak se přezdívá domácí díře [TDSIN]. Pár korporacím se to povedlo, a tak čísla obránců byla oněco navýšena. Každopádně když jde o moc, tak se standartně nehraje čistě. Proto [HK] začali využívat informace získáné pomocí spy a díky nim mařit společný rage roll v domácí díře [-418-] a to tím způsobem, že dostali dovnitř smartkovací proteusy. Na nové C5 statice si pak počkali na dopadnutí rage roll fleety a vysmartkovali část interceptor fleety až do HS. Tento krok rozdělil pomoc zpět na spoustu samostatných rage rollovacích skupin a tím páden bylo snížené riziko, že se dovnitř při úspěšné narollování dostane velká skupina obránců.

Každopádně se tomu [TDSIN] postavil čelem a dvakrát se pokusil o převzetí hole kontrolu, ale pokaždé neúspěšně. 1. pokus o hole kontrol – report, 2. pokus o hole kontrol – report.

Soubežně s tím došlo k využití spawnuté frig díry v Rage – J115405 (domácí díra [HK]) pod vedením La loca Fappuccino (bývalé FC [KAE.], korporace vzniklé odtržením od [LZHX], nedávno našel půstobiště u [INIT.] a to v korporaci [DCON.]).

[arve url=”https://www.youtube.com/watch?v=78crkUHX1yk” mode=”normal” /]

V této situaci se to stává více politické, než je na poměry WH obvyklé a na stranu [TDSIN] se připojují další nulsecové alliance a vyslovují podporu pro ExookiZ. Potom, co [INIT.], [TDSIN] spolu s Goony [CONDI.] převzali hole kontrol v Rage, všichni ze strany obránců, kteří byli mimo Solaris, se přesunuli do Rage a nástřelem všech citadel započali evikci [HK]. Následně [HK] nalogovali v menších počtech a začli vytahovat capitálky. Při armor timerech v Rage vydokovali v počtu 20 capitálek a v tom okamžiku započal D-DOS na TS od [KAE.], který byl využíván jako hlavní. Byl to však pouze zřejmě test ze strany útočníků, protože po přesunu na náhradní, navíšení výkonu původního, se vše vrátilo do původních kolejí.

Nějakou dobu před hull timerem Krakenu, hlavního fortizaru v Solaris díře se spawnula frigatová díra a započaly závody. Ze strany obránců [CONDI.], část [INIT.], a všichni z [TDSIN] se začli ve frigatách / destroyerech přesouvat na závěrečnou steč.

[arve url=”https://www.youtube.com/watch?v=aRjDwaCzrHI” /]

Ta se mimojiné odehrála i za účasti [TEST] na straně [TDSIN]. Výsledný report bitvy  jednoznačně ukazuje, že obránce vyložil všechny své karty v dané situaci. Report je somozřejmě generovaný a není úplně roztřízený, [FRT] je jeden z útočníků a nemá být na straně [TDSIN], každopádně i tak to má vypovídající hodnotu. Kraken však nebyl ubráněn, tak jako ostatní fortizary a důležité citadely a tím páden Solaris padl, byť obránců bylo více, ale značnou část tvořily frigaty / destroyery, což jak se ukázalo nestačilo. Největší problém totiž obráncům dělala loki fleeta od [-INHE].

[arve url=”https://www.youtube.com/watch?v=HBGZDPV9y0Y” /]

Během finálního boje v Solaris díře [HK] vydokovali v Rage 50 capitálek a po chvíli je zadokovali. Proto, byť counter evikce Rage díry od začátku probíhala v duchu “oko za oko, zub za zub” ( primárně za spůsob provedení evikce [TDSIN], nikoli za evikci samotnou), se tajně byť najivně doufalo, že se k tomu [HK] taky postaví čelem a bude bitva. Každopádně se tak nestalo, co se dalo odlogovali a zbytek se pokusili o self destruct. Takže v míru a poklidu se setřelilo vše, co se v Rage dalo.

To, že je to mocensko-politický boj jenom utvrzuje propaganda na redditu, včetně pokusu stěžování si na taktiku, kterou samo [HK] vymyslelo a jako první použilo při první evikci Rage. Jedná se o delivernutí jednotlivých assetů různým lidem. Jde o to, že když delivernete libovolný item, klidně 1ks tritania, libovolnému hráči, tak se stane vlastníkem a na dané citadele se mu vytvoří hangár. Po následném zničení citadely, vzhledem k tomu, že ve WH není asset safety, vypadné za každého hráče, co tam měl hangár jeden hangar container. Při velkém množství to může způsobit zátěž pro herní servery. Ven unikla nahrávka, kde ExookiZ nabádá své členy k tomuto počinu s tím, že při generování vypadlý hangárů tím shodí server. Nakolik to bylo myšleno vážně to ví pouze on sám. Ale i přes to všechno, stěžovat si na něco, s čím sami [HK] přišli…

Pro pobavení přidávám výběr top 10 meme, který sestavili [KAE.]. Pokud někdo máte něco podobného i ze strany [HK], rád doplním.

Co vše bylo v pozadí, proč tato situace vznikla a co přinesla, případně přinese do WH, se pokusím sepsat v příštím článku, včetně rozhovoru s La loca Fappuccino.

WALTARI

PROZOVATEL