Změna War mechaniky

S novým patchem přichází změna war declaration systému v EVE Online.
Systém bude rozlišovat jestli Vaše korporace či aliance splňuje podmínky pro vyhlášení války, či nikoliv. Pokud kritéria nesplňuje, nemůže Vám nikdo vyhlásit válku a zákonitě nemůžete vy vyhlásit válku někomu jinému. Hlavní roly hrají struktury. Vaše korporace či aliance bude podmínky války splňovat pokud:

Vaše korporace, v případě aliance jedna, nebo více jejch korporací vlastní jakékoliv struktury. Mezi tyto struktury se počítají:

Upwell struktury
Kontrolní věže (POS)
SOV struktury
Custom Office

Lokace těchto struktur nehraje žádnou roly, stačí, že je vlastníte. Korporace a aliance musí splňovat tyto podmínky aby vůči nim mohl kdokoliv vyhlásit válku, aby mohly samy vyhlásit válku, či přidat se k existující válce jako spojenci. Pokud některá ze stran s aktivní válkou příjde o poslední vlastněné struktury a tudíž již nebude splňovat podmínky, válka vstoupí do 24 hodinové cooldown periody a poté bude zrušena.
Pokud některá ze stran příjde o poslední strukturu v “zařívací” době před vypuknutím boje, tato válka vstoupí do cooldown periody po započnutí bojů a dá tak možnost oběma stranám být ve válce aspoň po 24 hodin.
Války vzájemné, například seskupení Red versus Blue, budou pokračovat i když obě strany ztratí všechny struktury.

S touto novinkou také částečně souvisí transfer struktur mezi jednotlivými entitami. Nově bude moci korporace zvážit zda bude převod akceptovat automaticky, nebo ne. Defaultně je tato funkce nastavena na neakceptovat nic, nicméně CEO korporace může toto změnit kdykoli s okamžitým efektem.

Blueprinty pro staré moduly Jumpbridge, Cynosural generátory a Cynosural Jammery již nebude možné použít pro jakékoliv industry joby.

waltari

Capsuleer.cz

WALTARI

PROZOVATEL