Reklamace

Tlenshar

CEO Marvinovi pratele

Dobrý den,

Přes informace, které jsem o vás jako CEO Bohemian Veterans obdržel (není to nic lichotivého) se na vás obracím v očekávání, že se aspoň v poslední křeči vzepnete, abyste napravil nejen svou reputaci, ale i reputaci spolku, který “vedete”.

Naše korporace se s důvěrou obrátila na vaši industriální sekci prezentovanou Ing. Thorgaddonem a doc. Artabanem a zadala k výrobě vámi nabízený produkt – Avatar. Vše probíhalo podle plánu a dne 3. října 2014 došlo k převzetí zboží.

Zde se pomalu dostávám k jádru pudla, jinými slovy přejděme přímo k faktům.

Dle směrnice o přebírání lodí č. 235, která je vám jistě známa, byla provedena obhlídka lodi. V souladu s protokolárním postupem, který dovoluje novému uživateli uplatnit reklamaci nejdéle do jednoho roku od počátku užívání, využíváme tohoto oprávnění a po 17 dnech uplatňujeme reklamaci v níže uvedeném znění. Kopie této zprávy je zaslána reklamačnímu oddělení Concord v systému Yulai. S přihlédnutím k přístupu shora jmenovaných (popsáno níže) nám byla poskytnuta bezplatná právní pomoc oddělení SOE, které se dlouhodobě zabývá nekalou hospodářskou činností a činností poškozujících dobré obchodní mravy.

Reklamace:

Reklamované zboží: Avatar
Datum nákupu : 3. 10. 2014
Název zboží / specifikace: Srdce ze zlata

Podrobný popis závad(y):

Část 1 – Hlavní závady týkající se provozu lodi:

1. Poškození laku a barvy na pravoboku lodi v délce nejméně 10km
2. Zhmoždění svrchního pancíře v sekcích I, II, IV a IX a to v souhrnné délce nejméně 9km.
3. Zhmoždění svrchního pancíře sekce I, IV a IX v šířce do 0,5 do 1,2 km. (navazuje na předchozí bod).
4. Poškození zadních svrchních chladících částí pravé a levé motorové sekce
5. Nefunkčnost škrtící funkce klapek pravé motorové sekce (znemožňuje efektivně přejít do warp)
6. Zaseknutí škrtících klapek v rozevřené poloze levé motorové sekce (znemožňuje efektivně vyjít z warp)
7. Prasklé chladicí potrubí vedoucí k tachyon – čerenkovovu urychlovači (následkem je snížena celková rychlost lodi jak sub tak prostorovém pohybu)
8. Netěsnící hlava rozvodu urychlovače částic k hlavním pohonným jednotkám.
9. Poškozený navigační počítač – stále ukazuje sílovou destinaci ZS-2LT (nepodařilo se to přeprogramovat ani Gempimu)


Část 2- Hlavní závady týkající se posádky:

1. Chybí záchodová prkýnka ve všech sekcích! (nepříjemné pro gogo tanečnice – řešeno provizorně)
2. Vývody umyvadel v sekci I-IV a VI-XII konči ve zdi – nevedou dál.
3. Na palubě I a III instalována svítidla mimo energetickou normu. Zapnutí těchto spotřebičů má za následek kolaps energetických systému lodě.
4. V důstojnickém klubu zcela chybí kávovar, generátor pokrmu a nápojů a pohovka (!)
5. V sekci palub II a III byly nalezen na různých místech, skryté, porno časopisy. Následně byla prohledána paluba I, kde, k velkému překvapení posádky, byla nalezena rovněž literatura s porno tématikou, ovšem s gay a zoofilním zaměřením
6. V sekci I, II a III nalezeno uskladněno větší množství froté ručníku. Důvod neznámý.
7. Velitelský můstek – palubní deska znehodnocena vyrytým nápisem T&A – BV creators, Rat je píča
8. U nouzového vstupu do sekce VI, vnější část, byla nalezena přivařena malá krabička s visacím zámkem. Uvnitř byl umístěn tubus s kódy ke vstupu do lodi.
9. Ve skladišti paliva byla nalezena modifikované zařízení siphon unit (maskováno za kýbl, hadr a smeták)

Na základě shora uvedeného lze jednoznačně konstatovat, že funkčnost lodě byla snížena neodborným zásahem, který vznikl již při výrobě nebo těsně po jejím skončení. Většina závad uvedených v první části byla znalcem posouzena a jeho závěr jednoznačně dokládá, že vznikla způsobem doloženým na přiloženém videu. Zde se, společně s nezávislým znalcem, kloníme k názoru, že jde o naprosté diletantství a šlendrián ze strany výrobce. Posuďte sám – zde tajně pořízené video

Formát není podporován

U závad uvedených v druhé části se nelze zbavit dojmu, že jde o naprostou sabotáž a snahu poškodit kupujícího v plné míře. Zároveň je zřejmé, že se výrobce pokusil připravit si půdu ke krádeži. O tom, proč bylo na lodi nalezeno tolik skrytých pornografických časopisů a jiných materiálů vedeme stále diskusi a hodláme v tomto směru podat další, separátní žalobu.

Doufáme, že i vy jako hlavní představený vaší korporace s naším názorem ztotožňujete a proto budete souhlasit s níže uvedeným vyčíslením škody.

Oprava závad uvedených v části 1.

40 000 000 000,- ISK.

Náhrada odcizeného paliva viz bod 9. v části 1

750 000 000,- ISK

Oprava závad uvedených v části 2.

23 000 000 000,- ISK

Dezinfekce všech ručníků

7 000 000 000,- ISK

Ekologická likvidace všech pornografických materiálů

5 000 000 000,- ISK

Sanace poškozené palubní desky a vysvěcení lodi

5 000 000 000,- ISK

Odškodnění za nemajetkovou újmu

20 000 000 000,- ISK

Sečteno: 100 750 000 000,- ISK
Splatnost: 18/10

Pokud výrobce neuhradí uvedenou částku bude mu každým započatým dnem po splatnosti účtováno 0,5 % z celkové sumy. Po splacení se naše korporace zavazuje napsat na CZ/SK PUB prohlášení tohoto znění: “MAPR doporučuje BV”
teto nápis bude v uvedeném komunikačním kanálu zveřejněn na náklady naší korporace, a to nejméně třikrát v po sobě jdoucích dnech. Velikost písma musí být nejméně 14.

S pozdravem

=T=

waltari

Capsuleer.cz

WALTARI

PROZOVATEL