HI-SEC Ganking očima CODE.

Hi-sec ganking, téma které vyvolává hodně bouřlivé reakce mezi nováčky a dělí populaci EVE na tři tábory, ty kteří ganking obhajují a tvrdí, že je to pouze využití toho, co povoluje herní mechanika, ty kteří ganking zatracují a tvrdí, že tento styl hry je striktně proti EULA a ty kterým je to úplně jedno. Co se legálnosti týče a se současným zněním EULA podmínek, mají pravdu ti první, Hi-sec ganking je plně legální styl hry, který využívá sandbox EVE Online přesně tak, jak to hra povoluje. Na gankování není nic ilegálního, ani žádným způsobem neporušuje žádné podmínky čehokoliv v EVE.

Rozčarování a rageposty nováčků z 99% pramení z nepochopení toho, jak EVE Online funguje a hlavně, jak funguje CONCORD a k čemu vlastně slouží. Naprostá většina ostřílených hráčů EVE, vám potvrdí, že v EVE Online neexistuje něco jako bezpečí. Nezáleží na situaci, ani na lodi, na stylu hry, či na tom kde se právě nacházíte. Hlavní potíž je ve způsobu prezentace rozložení relativní bezpečnosti EVE Online kde fakt, že se právě nacházíte v systému se security statusem 1.0 navozuje pocit, že se vám nic nemůže stát, toto nicméně absolutně mylná a zavádějící věc.
Mezi nejznámější Hi-sec ganking skupiny patří CODE. a divize, nebo SiG (special interests group) Imperia s názvem Miniluv, minoritní roli hrají také gank křídla Pandemic Horde a v poslední době i Pandemic Legion, nicméně nejlepší ve svém oboru jsou Miniluv a CODE.

Za prvé, vrátíme se ke CONCORDU a jeho často nepochopené funkci. CONCORD je taková Hi-sec policie a funguje přesně jako policie.
CONCORD je od toho, aby útok na hráče potrestal, nikoliv mu předešel. Tento fakt je nepochopen většinou nově příchozích hráčů a z nepochopení CONCORDu následně pramení jejich frustrace a rozčarování. Já to ovšem chápu například u hráčů, kteří přišli z nějaké jiné MMO hry a jsou zvyklí na zásahy různých Gamemasterů, pokud se něco stane. Jenže takto to, díky bohu, v EVE nefunguje. Zdálo by se, že i tak by to mělo být v pohodě, protože jakmile do mě někdo střelí, objeví se CONCORD a daná Persona non grata, která na mě útočí, tento útok nedokončí. Logicky je tato úvaha správná, nicméně prakticky to tak nefunguje, chybí totiž některé proměnné, které nejsou nikde uvedeny.

První a de-facto zásadní chybějící proměnná je to, že CONCORD má určitou reakční dobu.
Jak jistě víte, Hi-sec je rozdělen na systémy podle tzv. security statusu, Jita je například security status 0.9, Niarja systém je 0.5. Čím vyšší security status systému, tím je reakční doba CONCORDu kratší, kdy v systému se statusem 1.0 je nejkratší a v systému 0.5 je nejdelší, něco málo přes 20 sekund (24 tuším, ale nejsem si jistý). V podstatě to znamená, že útočící hráč, má určitý časový prostor k tomu, aby pokud má k dispozici dostatečné DPS, vám vaší p***l úspěšně vyhodil do vzduchu a teprve následně se objeví CONCORD a ztrestá ho. Vám to nicméně nepomůže, protože se nacházíte v podu a čtete vlastní lossmail.

Nedávno jsem narazil na rozhovor s hráčem a fleetcommanderem CODE. Jasonem Kusionem a přiznám se, absolutně jsem netušil, co všechno ganking obnáší a že je docela složité ho správně provézt. Podíváme se tedy na ganking očima gankera a na to, jak se útok plánuje a jak probíhá.

K útoku na hráče, pokud se jedná o ganking a ne o oficiální herní mechaniku typu války, suspect či criminal timer, se používají T1 levné lodě. Je to kvůli tomu, že pokud jste ganker, dobře víte, že ony lodě jsou mrtvé v okamžiku kdy s nimi vydockujete. Používáte je na gank a CONCORD vám je zničí na 100%. Při výběru lodí se hledí na DPS (Damage per second), čím větší, tím lepší, protože logicky, čím větší DPS, tím kratší čas potřebujete ke kompletnímu zničení cíle. To, že vás následně CONCORD zničí, to vás netrápí, protože jak jsem již řekl, víte co děláte a taky víte jaké má to co děláte důsedky. Přejdeme tudíž finanční stránku věci. Další faktor, který vás jako gankera zajímá, je velikost vaší fleety, nebo počet lidí provádějící útok s vámi. Opět platí čím více lidí, tím větší DPS a kratší doba potřebná ke splnění úkolu.

Všeobecně nejpoužívanější lodě, jsou tak zvané Glass Cannon lodě, jedná se například o Tornado, Naga, Catalyst, Talos a tak podobně. Glass Cannon je výraz pro křehké lodě, které nemají skoro žádný tank, nebo jsou fitované tak aby žádný tank neměly, tank na gank lodi je vám stějně k ničemu, k jejímu zničení dojde tak jako tak, tank netank. Tyto lodě disponují ovšem obrovským DPS popřípadě různými bonusy ať již na tracking, falloff range, atp. Fity těchto lodí obsahují také podpůrné moduly například na lock time, aby vám cíl neutekl. V některých případech se podle Jasona používají také Stealth Bombery.

Ganking je obyčejná hra matematiky. Většina ganků je uskutečněna v systémech s nižším security statusem, ideálně 0.5, popřípadě 0.6. Vyhlédnete si tedy cíl. Podle druhu lodi odhadnete jaké může mít zhruba EHP (Effective Hitpoints), spočítáte si kolik potřebujete DPS na to, aby jste v dané době gank úspěšně dokončili. Podle výsledku odhadnete počet lidí, které potřebujete, tento počet lidí seženete, ovšem jak Jason zmiňuje, většina hráčů CODE. používá více vlastních charakterů, které ovládá z jednoho PC (tzv. multiboxing), máte větší přehled. Do tohoto počtu musíte započítat i podpůrné charaktery jako např. bumpery či scouty. Pak prostě nawarpujete na cíl a bang, máte 20 sekund na to aby jste cíl zničili, než se objeví CONCORD. Těchto 20-24 sekund máte ovšem k dispozici jen v případě, že si systém předem nepřipravíte a jdete do toho napřímo.

Jason si totiž většinou předem připravuje. Reakční doba CONCORDu se totiž liší také podle toho, jestli se CONCORD v daném systému již nachází, například jako důsledek nějaké jiné ilegální akce, či nikoliv. Ač se to zdá proti logice, pokud je CONCORD v systému již přítomen, jeho reakce je jěště delší. Člověk by čekal, že pokud už je CONCORD v systému, bude u vás hned a pifne vás dříve. Opak je pravdou, pokud již v systému CONCORD je, jeho reakce je pomalejší a vy jako ganker, máte zhruba 6 sekund času navíc, než se CONCORD objeví. Nikdo neví proč tomu tak je, jak Jason přiznal ani on sám netuší proč, nicméně hru dělá CCP, takže logiku v ní nehledejte, patrně to má něco společného s warpem CONCORDu.

Takže způsob, jakým CODE. získává čas navíc je prostý. Provede nějakou malou nepodstatnou ilegální akci, nebo první gank “na přímo”. Zhruba 15-17km od lodi na kterou bylo vystřeleno se objeví lodě CONCORDu, na každou loď která se provinila, se spawne jeden set CONCORD lodí a sestřelí vše co má criminal timer. Následně členové CODE. vydockují z nejbližší stanice v Rookie lodích jako např. Ibis a vlastně natáhnou CONCORD lodě ke stanici, CONCORD na vás totiž útočí po celou dobu criminal timeru pokud jste v jakékoliv lodi a Rookie loď se jako loď počítá. Takže tímto vlastně natáhnete CONCORD lodě, které jsou právě v systému pryč z lokace, kde jste poslední gank provedli, tzn ve většině případů od brány, na stanici. Tam vám ale nevadí, protože další gank nebudete provádět u stanice. Následně přeskočíte do klonu v domovské stanici, seberete nové lodě, počkáte až vám vyprší criminal timer a hurá zpět. CONCORD sice je v sytému přítomen, ovšem ne na gridu, kde se nacházíte a budete útočit vy, tzn na bráně. Jakmile znovu zaútočíte, už nemáte čas 24 sekund, ale 30 sekund, tzn půl minuty. Za půl minuty zničíte absolutně cokoliv, pokud máte dostatečné DPS.
Takže takto nějak pracují piloti CODE. Pokud tedy budete prolétat systémem, kde je velké množství CONCORD lodí, ale nejsou přítomny na bráně, rychle z něj upalujte, protože je šance, že se stanete obětí.