Kontinuum Války 3/10

Continuum of War – Matterall

Minule jsme mluvili o Apaolovi a v krátkosti si představili jeho historii, nyní začneme mluvit o EVE válkách a konfliktech. První přichází na řadu válka v regionu Tribute, nebo spíše to co jí předcházelo, to je zhruba rok 2012.
K tomu se ale musíme nejprve vrátit k minule zmiňované alianci Nulli Secunda. Ta byla vtažena do seskupení s aliancemi Northern Coalition (NC.), Ev0ke a Black Legion. Tomuto uskupení se začalo říkat DotBros podle lídra této koalice, Northern Coalition. s tečkou na konci. Tečka se v angličtině řekne „dot“ a EVE termín pro spojence nebo spolubojovníky je „bros“, proto DotBros, spojenci NCdot. Toto uskupení žilo v regionu Tribute a Vale of Silent, kde se nacházely měsíce s různými minerály, k tomu se později vrátíme.

Ve stejné době vznikalo další uskupení s názvem ClusterFuck Coalition, koalice vedená aliancí Goonswarm Federation, ke které se postupně přidaly některé důležité aliance z bývalé Northern Coalition, té původní bez tečky. Uskupení CFC v sobě v tehdejší době sdružovalo aliance Goonswarm Federation, RAZOR Alliance, Fidelas Constans, Gentlemen´s Agreement, Get Of My Lawn, Spacemonkey´s Alliance, C0nvicted, Fatal Ascension, Tactical Narcotic Team a Executive Outcomes.

Goonswarm Federation v minulosti zničila s pomoci Pandemic Legion a Northern Coalition (bez tecky), největší alianci ve hře, Band of Brothers. Podařilo se jim uplatit člověka na jedné z vedoucích pozicí v této alianci a ten ji prostě a jednoduše rozpustil.

Zanedlouho po té, co tuto alianci Goonswarm zničila, sama se stala obětí zrádce z vlastních řad, tento zrádce zastával vysoký post ve velitelské struktuře a to mu zaručovalo téměř plnou kontrolu nad celou aliancí. Tento člen vedení provedl akt ve kterém se jeho aliance vzdala veškerých získaných systémů a ztratila je během jednoho momentu. Tím de-facto dotlačil Goonswarm k odchodu do jiného regionu, regionu Syndicate, jméno tohoto zrádce bylo Karttoon.  Nakonec aliance Goonswarm skončila pod ochranou TauCeti a ostatních v regionu Deklein. Tam se utvořilo časem jakési nové „vedení“ v čele s člověkem jménem The Mittani. Goonswarm se postupně stával čím dál silnější a silnější a postupně si začal vychovávat malou skupinu hráčů jako „bokovku“. Tato bokovka Goonswarmu nesla název Test Alliance Please Ignore. Byla utvořena z lidí kolem známého webu Reddit. Test vyrůstá v části regionu Deklein která na mapě vypadá jako malý pentagram, od té doby se jí říká TestoGram.

Takže to je to, co se událo v té době na severu mapy, Goonswarm který si stvořil Test, Test který velmi rychle roste, rychleji než Goosnwarm čekal. Ve stejné době v původní Northern Coalition zaznívají hlasy některých nových FC (Fleet Commander – označení pro hráče, který vede ostatní v bitvách a určuje strategii, takový kapitán týmu) o útoku na ruskou část EVE Online, mnoho lidí jim tehdy  říkalo aby tyto dveře neotevírali, ale oni to udělali a byli zničeni. Po všech těch neúspěšných pokusech tolika uskupení zničit Northern Coalition ji zničili rusové. Northern Coalition se rozpadla a původní aliance se přidaly ke Goonswarm a to je doba kdy CFC roste, stabilizuje se a sílí a toto je počátek jejich síly.

Další uskupení které se začíná vytvářet je uskupení kolem onoho díťete Goonswarm, Test Alliance Please Ignore. TEST odmítl tu hru s Goonswarm na otce a syna a vydává se svou cestou a formuje vlastní koalici s Pandemic Legion, The Initiative, Raiden a Tribal Band a pojmenovává ji Honey Badger Coalition (HBC). Tato nová koalice je velmi vstřícná a přátelská k CFC a dokonce s ní sdílí i jednu společnou alianci, Executive Outcomes

 

Takže toto je doba kdy každý miluje každého, výše zmíněné koalice žijí v pohodě a míru. V tomto povídání jsem před chvílí zmínil měsíce. V EVE Online má téměř každá planeta své měsíce a tyto měsíce obsahují méně či více vzácné materiály používané k výrobě lodí a modulů. Každá z těchto koalicí disponuje určitým množstvím těchto měsíců a jejich  materiálem. Jelikož se se říká, že EVE je někdy odrazem reálného života, vzniká Organization of Technetium Exporting Corporations (Organizace korporací exportujících Technetium – OTEC) a je vlastně takovým EVE odrazem OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries – Organizace zemí vyvážejících ropu).

Technetium je jeden z minerálů vyskytující se v měsících New Edenu. Není nijak extra vzácný ale dost vzácný na to, aby se bez něj EVE výroba neobešla. Je to totiž základní materiál pro výrobu Tech2, vylepšených variant klasických modulů a lodí. Členové OTEC jsou tyto aliance, Goonswarm Federation za uskupení CFC, Pandemic Legion a Test Aliance Please Ignore za uskupení HBC a Northern Coalition. a Evoke za uskupení DotBros. Tyto aliance v OTEC de-facto drží celou populaci New Edenu v šachu, mají tolik tohoto minerálu, že mohou bez problémů manipulovat trhem, tvoří vlastně takový kartel. Uzavírají vzájemný NIP (Non-Invasion Pact – pakt o neútočení jeden na druhého) a vzniká relativní mír a také to, čemu se říká Blue Donut (modrá kobliha). Blue Donut označení vzniklo z pohledu na mapu, kde tyto uskupení dohromady tvořily takovou koblihu,  protože zabíraly území podél hranic New Edenu. Vytvářelo to jakýsi kruh, proto kobliha a modrá, protože v EVE se označuje standing, taková virtuální přátelskost barvami a barva toho když jste k sobe navzájem velmi přátelští je modrá, to je tedy Blue Donut, modrá kobliha. Vlastně jedinou entitou která nějakým způsobem v té době válčila, byla ruská komunita mezi sebou.

Toto je dobová reklama na OTEC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

waltari

Capsuleer.cz

WALTARI

PROZOVATEL