Kontinuum Války 7/10

 

Continuum of War – Matterall

Po bitvě v ASAKAI aliance Pandemic Legion opouští uskupení HBC, podle jejich vyjádření již nechtějí tolik spojenců a chtějí místo toho víc cílů na které mohou útočit. Stahují se do pozadí. Nicméně něco po nich v HBC zůstane. V HBC, na popud Grath Telkina, člena vedení  Pandemic Legion, nechávají jednoho hráče, aby dohlížel na chod tohoto uskupení a jeho strategii v budoucnu. Jméno tohoto hráče je Sort Dragon. Je to docela úsměvná situace protože Sort Dragon nepochází z TEST Alliance a přesto má rozhodovat o osudu tisíců členů TESTu. Tohoto divného faktu si ovšem v té době nikdo moc nevšímá.

To co se stalo následně, je docela známá událost. Sort Dragon jede ten rok na EVE Fan Festival do Reykjaviku na Island. Fan Fest je každoroční setkání hráčů EVE a jeho součástí jsou různé prezentace a živé přenosy z různých míst FAN Festu. Na tomto setkání hráčů Sort Dragon potká jiného hráče EVE jménem Progodlegend, Progodlegend je CEO aliance Nulli Secunda. Prohodí pár slov, podle některých výkladů přítomných Progodlegend urazí jeho přítelkyni. V jednom z přímých přenosů pak Sort Dragon prohlásí, že HBC jde do nové války a terčem bude Nulli Secunda, toto vše se děje v přímém přenosu CCP. Když to vidí vedení TESTu, zalíbí se jim to. “Kdo ten člověk je? Půjdeme s ním!”. Rozhodnou se odejít z HBC a to nechává TEST osamocený. Této situace využívají ostatní. Pandemic Legion nicméně zůstávají dále s TESTem a jejich Fleet Commandři jako JEFFRAIDER pro normální lodě, MathewMV pro kapitální lodě a Wrik Hoover pro bombery a covops učí TEST létat a používat jednotlivé lodě tak, aby z nich dostali maximum. JEFFRAIDER se také snaží nahradit velmi neohrabanou doktrínu TESTu, sestávající z lodí Rokh, novou doktrínou zvanou Foxcats, jedná se o lodě na bázi rasy Amarr, battleshipy jako Apocalypse a Apocalypse Navy Issue. MatthewMN z THORN Alliance učí TEST používat novinku na poli kapitálních lodí, Slowcat fleet, méně známou pod názvem Capital Pantheon Fleet, podle některých, vynález aliance Rooks and Kings, nicméně toto se nezakládá na pravdě. Slowcat Fleet sestává z Amarr Carrierů Archon, které se navzájem opravují a dodávají si energii (capacitor), EVE termín pro tento koncept je „Spider Tank“, a používají místo fighterů pro kapitální lodě, sentry drony. Tato novinka je de-facto neprolomitelná z důvodu bonusu pro armor tank právě amarr carrieru.

V této době se paradoxně spojí Goonswarm, Northern Coalition. a – i když poskytují TESTu lekce v používání nových lodí – Pandemic Legion. Společně podnikají výpady proti TESTu, Tyto výpady nicméně slouží pro piloty TESTu spíše jako trénink. V Té době je totiž TEST schopen sestavit obří fleety dohromady čítající až 1200 pilotů najednou a toho si všimne vedení Nulli Secunda. Dojde jim, že 1200 pilotů z jediné aliance je obrovské číslo a možná by se s těmito čísly podařilo kompletně zneškodnit CFC. Výpady proti TESTu ze strany Northern Coalition. i Pandemic Legion postupně končí a začne se připravovat jiný plán.

V Pandemic Legion jsou lidé, kterým se zapojení jejich fleet commanderů k výuce TESTu moc nezamlouvá, nicméně drží se zpět, i když společně s Goonswarm podnikali ony výpady, nadále ovlivňují chod TESTu. Jednoho dne je Sort Dragon, ze kterého se mezi tím stal egomaniak, požádán Grath Telkinem o podání tradičního reportu o stavu TESTu z důvodu naplánování strategie v nově vznikajícím plánu proti CFC. On však odmítne a je povolán na komunikační kanál Pandemic Legion k podání vysvětlení. Tam proběhne hádka s Grath Telkinem a tvrdohlavý Sort Dragon opět odmítne.

Několik dní před tímto incidentem Grath Telkin, získá neutrální korporaci Kaesong Kapitals. Po hádce se Sort Dragonem nařídí této korporaci utvořit letku, proletět se do TEST systémů a na cestě vyhledat a sestřelit vše co se hýbe dokud nedostane od Sort Dragona to, co po něm chce. Tato akce vyvolá vlnu vzteku ze strany TESTu i vedení Pandemic Legion vůči Grathu Telkinovi, Dojde to tak daleko, že vrchní diplomat Pandemic Legion, JEFFRAIDER, požádá o zásah CEO Pandemic Legion Elise Randolph a ten přikáže Grathovi okamžitě ukončit tuto akci pod hrozbou ztráty vlivu a director role v Pandemic Legion.


Nyní odbočím a opět se vrátím k našemu Apaolovi. Pokud chcete do velké fleety a nechcete být okamžitě sestřelen, T3 lodě jsou dobrá cesta, mají totiž velice dobrý tank, jsou rychlé a hodně to od nich bolí, sice trvá dýl se do nich dostat a naučit se je pořádně létat, ale Apaolo se v této době už prohání v T3 lodi Loki.

 


 

Fountain War

28 července 2013, což je půl roku po bitvě v ASAKAI, žačne válka o region Fountain, zůčastnění jsou CFC proti TEST Alliance + N3 a částečně Pandemic Legion. Ze zacátku vše vypadá skvěle pro TEST a spojence, na straně CFC je ničena fleeta za fleetou a TEST a jejich spojenci dokážou vytvořit obří bojové letky s neskutečným počtem pilotů. Po čase se nicméně situace začne měnit a to z různých důvodů.

CFC v této době používá doktrínu zvanou Techfleet ta se skládá z velmi drahých lodí Tempest Fleet Issue. Vzhledem k velkému přečíslení ze strany TESTu na začátku války, není tato doktrína udržitelná ze dvou důvodů. Prvím důvodem je cena, CFC si spočítá, že při těch ztrátách, kterými jejich letky denně trpí, ji prostě alianční pokladna nedokáže udržet. Další problém představuje fakt, že blueprinty na tyto lodě postupně na EVE trhu docházejí a cena se vyšplhá tak vysoko, že nákup těchto blueprintů je nadále nereálný, musí tudíž přijít s něčím jiným, něčím novým, levným a efektivním. Po několika pokusech, CFC Sky Marshall (označení pro nejvyššího strategického velitele – každá aliance v EVE má jednoho, nebo několik) Blawrf McTaggart, přichází s konceptem postaveným okolo lodě Megathron používající Tech2 Rail věže, tato doktrína dostane jméno Baltec Fleet, je levná, její lodě jsou velmi snadno nahraditelné protože jsou to T1 základní, nejlevnější varianty, ale je velmi efektivní. Goonswarm Fleet Commander DaBigRedBoat, kterého známe z minulých dílů, kvůli kterému vznikla bitva v Asakai a kterému byly odebrány klíče a právo létat superkapitální a kapitální lodě, nemá dobrý rok. Po několika neúspěšných pokusech překvapit TEST a jejich spojence, kdy letky drahých lodí které vedl, byly zdecimovány přesilou, přichází o klíče i možnost létat i subkapitální lodě. Začíná létat Stealth Bombery a to s překvapivou efektivitou.

Následuje sled událostí, které vedly k velmi rychlému konci této války. Jednoho dne vedení Pandemic Legion řekne ostatním “Hele, už s touto válkou nechceme mít nic společného, začíná Alianční turnaj a musíme se na něj soustředit a nezbývá čas na nic jiného”. Účast Pandemic Legion v této válce končí. Končí také účast aliancí Northern Coalition, Nexus Fleet a vlastně celé N3 koalice kromě Nulli Secunda. Aliance Solar Fleet, nechtěný to soused N3, začne podnikat výpady do N3 systémů a začne zabírat teritorium pro sebe, protože N3 je daleko a toto je jedinečná šance ukousnout si část jejich území. Koalice N3 tedy odchází vyhnat “krysy z vlastního sklepa” a TEST zůstavá osamocen pouze s Nulli Secunda. Nulli se dívá na nově vzniklou situaci a zjistí, že zbyl opravdu jen TEST a oni. TESTu také nezbyli žádní Fleet commandeři, všichni odešli do Pandemic Legion. Vinou špatné komunikace vedení TESTu s řadovými hráči, prozože vedení aliance je rozloženo mezi 5 lidí a každý si dělá co chce, TEST ztrácí postupně i početní převahu a množství jeho pilotů v letkách je minimální. Sort Dragon je vzteky bez sebe, že ho všichni opustili, tak věnuje CFC 5 systémů jako dárek, toto je jeho překvapení na rozloučenou s TESTem, přesouvá se na jih a spolupracuje s ruskými aliancemi.

V této době přichází do TESTu a NC dva noví lidé. Do TESTu nový FC, který celkem úspěšně vede alianční letky, jmenuje se Progodlegend, ten Progodlegend, kterému Sort Dragon vyhrožoval na Fan Festivalu, přichází s korporací Infinite Point. Do Northern Coalition. přichází nový fleet commander, který vede noční kapitální operace a postupně zatlačí Solar Fleet zpět na jejich území. Jeho jméno je Dark Razer, pokud vám toto jméno nic neříká, možná Vám více pomůže jeho současný oficiální nick a funkce, je to CCP Larrikin, game designer EVE Online.

V tuto chvíli už není pro TEST možnost, jak tuto válku vyhrát. Domluví se tedy s CFC a ostatními na posledním velkém souboji v regionu Fountain, v systému 6VDT-H, který je strategickým domovem TEST Alliance a v tuto chvíli, vlastně jediným systémem ve Fountain ještě patřící TESTu. Je rozeslán alianční mail a hráči TEST Alliance, kteří rezignovali a již se neúčastnili žádných operací TESTu a dokonce přestali logovat do hry, se z ničeho nic objeví a jdou všichni společně do této finální bitvy. TEST pro tuto akci dokáže znovu sformovat obří letky a má k dispozici přes 1000 pilotů pro tuto poslední bitvu. Bitva v 6VDT-H začne, počet pilotů v lokálním chatu systému 6VDT-H se zastaví na čísle 4009. Vedení Nulli Secunda se na to nevěřícně dívá a nedokáže pochopit, proč tyto čísla nebyl schopen TEST dodat v pozdějším období války. TEST utrpí drtivou porážku, nicméně všichni zúčastnění zažijí obrovskou zábavu a zážitek, na který vzpomínají do dnes.

TEST je poražen, ztrácí region a přesouvá se na dlouhý čas do Low-secu a zapojuje se do Faction Warfare za Caldari State. Tímto defenitivně končí válka v regionu Fountain a články o této obří bitvě opět zaplní světová média. The Verge, BBC, PC Games News, Huffington Post, The Independent, Gamesradar,

waltari

Capsuleer.cz

WALTARI

PROZOVATEL