M2-XFE Breakout

Tak nazívají někteří hráči koalice PAPI konec hellcampu Imperia v systému M2-XFE, kde byly uvězněny jejich superkapitální lodě. Nicméně se o žádný breakout, což by se dalo přeložit jako “proražení”, popřípadě “vymanění se” se samozřejmě nejedná, ale pro nastolení pozitivní morálky je to dobré označení a některým entitám jistě pomůže, když se jejich členové budou domnívat, že se jedná o jakousi výhru nad Imperiem. Což samozřejmě není pravda.

Tímto ovšem neodpírám zásluhu jednotlivých entit v PAPI na rozuzlení této nepříjemné situace. Tento hellcamp, který když se to tak vezme kolem a kolem také hellcampem nebyl. Tato situace ve které se ocitly lodě PAPI, nastala po kolapsu server NODu v druhé bitvě o M2-XFE Keepstar. Server v průběhu střetu nezvládl nápor a jeho NODe jak se říká “spadl”. Po znovu nahození  bylo na straně PAPI učiněno rozhodnutí tyto superkapitální lodě již nelogovat do hry a ponechat je offline pod Keepstarem Imperia, kvůli možným ztrátám.

Imperium tohoto faktu využilo a učinilo tehdy pochopitelné, ale z širšího hlediska velmi nešťastné rozhodnutí a to hlídat tyto odloglé lodě 24 hodin denně a zmrazit je na místě pomocí Warp Disruption bublin, které znemožňují pohyb kamkoli. Tato snaha první dny nesla své ovoce v podobě pokusů PAPI tyto lodě různými způsoby extrahovat a to většinou s efektem následných killmailů pro Imperium.

Možná se ptáte čím je to rozhodnutí tento hellcamp uskutečnit nešťastné. Odpověď je celkem jednoduchá na pochopení, nicméně ne moc přijatelná pro zúčastněné strany a obzvláště v těch entitách, kde se velmi dbá na řekněme “udržování” morálky různými prohlášeními o vítězstvích a tak podobně.

Tento Hellcamp byl velmi drahý a to pro obě strany, nicméně pokud se sečtou všechny ztráty, byl daleko dražší pro Imperium i když v tomto případě se nejednalo ani tak o Imperium, jako spíše Goonswarm Federation. Řadový hráč Imperia si řekne, náš lídr se je rozhodl pustit, je to naše vítězství. Řadový člen PAPI si řekne unudili jsme je k smrti a dobrovolně to vzdali.

Ani jeden nemá pravdu. 

Jak jsem již řekl, vysvětlení konce této akce a její ne zrovna příznivý výsledek pro Goonswarm je velmi jednoduchý a pro nezávislého pozorovatele jistě velmi zřejmý. Vynaložené prostředky versus benefit, nebo výsledek. Camp trval dva měsíce, vlastně téměř 3, během této doby Gooswarm přišel o většinu regionu Delve a to díky nemožnosti promítnout svou sílu na místa, kde to bylo potřeba.

Tento camp vyžadoval velké soustředění a prostředky ve formě lodí a hráčů. Toho využila koalice PAPI a zatím co Goonswarm hlídal lodě v M2-XFE, rozlétla se na všechny strany a začala postupně zabírat jednotlivé konstelace Delve. Gooswarm se tak stal vlastně sám svým vězněm v M2-XFE.

Po každé akci se síly PAPI na zpáteční cestě zastavily v systému M2-XFE, jak by se řeklo na “čučku”. Zjistily při tom jednu zajímavou věc. Postupem času se začaly reakce hellcampu prodlužovat. Na začátku trvalo cca 20 sekund než se objevila letka, nebo i několik letek Imperia aby reagovala. Minulý týden již tato reakce trvala téměř 10 minut.

Toto zastavení se, byl velmi dobrý nápad ve kterém The Mittani a Brisc Rubal spatřovali marnou snahu o záchranu zbytku lodí a hojně toho využívali v MetaShow a Fireside chatu jako důkazu o zoufalých pokusech PAPI.

Poslední kapkou bylo, dle mého názoru, vztyčení Cynojammeru právě v systému M2-XFE koalicí PAPI a tím znemožnění přísunu posil Goonswarmu v případě vypuknutí dalšího otevřeného boje.

Jih mapy EVE Online

Teď, když se Goonswarm oprostil od tohoto zbytečného mrhání prostředky v M2-XFE, může se plně věnovat řešení situace v regionu a jsem přesvědčen, že uvidíme ještě hodně zajímavých situací a hodně dobrých soubojů. Snad tentokráte bez pádů serveru, nebo jeho NODů. 

Primárním cílem PAPI zůstává i nadále hlavní systém imperia 1DQ1-A, bylo by ale velmi naivní si myslet, že bitva o tento systém, se uskuteční v dohledné době. Spíše bych odhadoval dobu v řádu několika měsíců.

Hlavním cílem Test Aliance please Ignore zůstává i nadále naivní a nereálná myšlenka očisty EVE Online od Goonswarm Federation a jeho kompletní vymýcení.

Goonswarm a popřípadě jeho spojence The Initiative a Bastion zase čeká postupné znovuzískávání během hellcampu M2 ztraceného území, pokud o to samozřejmě stojí.

Čas ukáže, jak se celá situace vyvine dál.

waltari

Capsuleer.cz

WALTARI

PROZOVATEL