Nový ukaz

Hráči v posledních expanzích dostali možnost přidat se na stranu nové frakce Triglavian Collective, která podle vlastních video vzkazů, hodlá vyhladit některé z již existujících frakcí, popřípadě ras New Edenu, které podle tajemného NPC, které si říká Zorya Triglav, narušují tak zvaný “Flow of Viraj”, což by se dalo teoreticky přeložit jako cyklus dokonalosti stvoření.

Jelikož CCP si hodně, jestli ne všechny, termíny a názvy půjčuje z různých náboženství, namátkou mě napadá například Huggin a Muninn, což jsou jména havranů Odina, křesťanský démon Leviatan, řecký titán Kronos, Thorovo kladivo Mjolnir, řecký bůh smrti Thanatos, či mýtická loď Naglfar, nebo bitva posledního soudu mezi bohy a démony o zachování země – Ragnarok, nehledě na to, že celé imperium Amarr, je postaveno na konceptu křesťanství a svaté říše římské, může být docela dobře celý koncept Triglavian Collective a celé jejich invaze, založen na Hinduismu a jeho mytologii. Triglavian videa také obsahují některá staroslovanská slova, např. Narodnya označující společnost, společenství, rasu či kmen.

Dal jsem si tu práci a snažil jsem se zjistit čemu by tahle vsuvka v podobě Triglavianů odpovidala z historického, či mytologického konzextu a ejhle. Slovo Viraaj označuje totiž v Sanskrtu svrchovanost, dokonalost nebo nádheru stvoření. V Hindi a indické mytologii se takto označuje sekundární stvořitel zobrazený jako posvátná kráva nesoucí Pranu, životní sílu.

Všechny frakce, které jsou cílem Triglavianů, nějakou formou porušují tuto dokonalost, nebo krásu stvoření. Ať už se jedná o Sansha Nation, kteří se vylepšují implantáty, nebo Driftery používající těla mrtvých capsuleerů k zachování vlastní rasy a k vytvoření Drifterů nových. Takže to zase vypadá na mytologický základ. Nechci ale udělat z tohoto textu encyklopedii.

Na testovacím Singularity serveru se objevil podivný úkaz. Po dalším zásahu Triglavian Collective, který vypadá jako ten předchozí, de-facto paprsek měnící barvu slunce, se slunce v systému Niarja mění na něco co připomíná vytvářející se červí díru, nebo přinejmenším supernovu a kolem něj je viditelný známý wormhole efekt zobrazující horizont události, což je hranice singularity.

Na bilboardech se také objevilo oznámení, že jump gates jsou narušeny, nebo vyřazeny z provozu (disrupted). Podle pozorování hráčů se jedná o všechny systémy, kde probíhaly boje a bez započítání vítězství EDENCOM, což je uskupení snažící se invazi Triglavian Collective zabránit. V databázi patche na Singularity lze také nalézt nové položky dodané do hry. Jedná se o EDENCOM boostery, spoustu nových Blood Raiders NPC a něco co se jmenuje Sanguine Harvester. Podle popisu se jedná o zařízení na sběr mrtvol.

“Mobile Sanguine Harvester
This mobile tractor unit has been modified by Blood Raider engineers to collect frozen corpses instead of wrecks.”

[arve url=”https://youtu.be/LuBtBSS_5WU” /]

Co zamýšlí CCP provést se zasaženými systémy se teprve ukáže. Bude se patrně jednat o radikální změny vzhledem k faktu, že již několik týdnů vyzívá CONCORD všechny capsuleery obývající tyto systémy k jejich opuštění. Jsem sám zvědav, jestli případné změny budou dočasné, nebo trvalé. Nutno také podotknout, že servery Tranquility a Singularity jsou v syncu, tzn pokud se nějakým způsobem změní jeden systém na test serveru, např. Jita, změní se ten samý systém na Tranquility, tzn. také Jita.

V tomto případě se jedná o Gallente trade hub Dodixie.
Edit: V případě Dodixie se podle CCP Convicta jednalo o uměle vyvolanou situaci pro testování exkluzivně pro test server Singularity

waltari

Člen korporace Militaris Industries v alianci Northern Coalition. Provozovatel Capsuleer.cz

WALTARI

PROZOVATEL