Resource distribution update

Tak je tu další batch, neboli dávka tweaků projektu Resource Redistribution v kterém CCP zamýšlí rovnoměrně rozložit suroviny v EVE Online a jehož cílem by mělo být zdravé ekonomické prostředí, kde hráči mohou najít nové příležitosti prostřednictvím správných rozhodnutí ve správný čas. Jedním z klíčových pilířů EVE je fakt, že ztráta má smysl ale EVE je teď v bodě, kdy ztráta již nemá smysl pro zkušené hráče. Je proto podle CCP nutné, jak pro úspěch EVE, tak pro blahobyt jejích obyvatel, aby byla ekonomika ve zdravém stavu.  

V březnu blog EVE Online Ecosystem Outlook popsal plány distribuce zdrojů v New Edenu. Tuto snahu CCP spustilo loni v prosinci změnami asteroid beltů, poté se snaha přesunula ke změnám těžebních anomálií  a změnám v moon zdrojích, nyní je plánováno spuštění čtvrtého kroku fáze tzv. resource shake-up v polovině října. Vedle závěrečných kroků fáze nedostatku různých surovin v různých částech New Edenu bude v polovině října spuštěn také první krok fáze přerozdělování.

Hlavním cílem během prvních kroků fáze přerozdělování je vytvořit „primární zásobovací zóny, nebo huby“ a dát tak hodnotu celému vesmíru New Edenu a ne jen jeho vybraným částem. Proces začíná vytvořením následující mapy minerálů:

Asteroid Belty

High Security

 • Všechny varianty Omber a Kernitu budou odstraněny ze všech Hisec asteroid beltů.

Low Security

 • Všechny varianty Veldsparu, Scorditu a Plagioclase budou odstraněny z Lowsec asteroidových polí.
 • Množství všech variant  Pyroxeres a Kernitu bude zredukováno o 75%.
 • Množství všech variant  Hemorphitu a Hedbergitu bude zvýšeno  o 400%.

Null Security

 • Všechny varianty Scorditu, Plagioclase, Omber, Jaspetu, Hemorphitu, Hedbergitu, Gneissu, Dark Ochre, a Crokitu budou odstraněny z Nullsec asteroid beltů.
 • Množství všech variant  Kernitu bude zredukováno o 75%.
 • Množství všech variant  Bistotu bude sníženo o  70%.
 • Množství všech variant  Arkonoru bude sníženo o 50%.
 • Množství všech variant  Mercoxitu bude sníženo o 90%.

Těžební Anomálie

High Security

 • Všechny těžební anomálie budou odstraněny ze všech Hi-sec systémů

Low Security

 • Některé těžební anomálie budou odstraněny z určitých Low-sec systémů.
 • Všechny varianty Gneiss a Dark Ochre ve všech těžařských anomáliích Lowsecu budou navýšeny o 300%.
 • Množství všech variant Crokitu ve všech Lowsec těžařských anomaliích bude navýšeno o 9900%.

Wormholy 

 • Všechny následující rudy budou odebrány z  Wormhole těžařských anomálií:
  • Veldspar, Scordite, Plagioclase, Jaspet, Hemorphite, Hedbergite, Dark Ochre, Crokite, Mercoxit, Spodumain.

SOV Space

Zložení těžebních anomálií v sovereignty spacu dle SOV stupně

Další změny

K-Space Gas Sites

 • Pravděpodobnost spawnutí sajt Mykoserocynu bude snížena.
 • Pravděpodobnost spawnutí sajt Cytoserocinu bude snížena.

W-Space Plynné Sajty

 • Respawn doba všech sajt s Fulleritem bude zýšena (prodloužena).
 • Šance spawnutí všech Fullerite sajt bude snížena.
 • Množství Fulleritu ve všech jeho sajtách bude navýšeno o 100%.
 • Některé Fullerite sajty budou odebrány z Wormhol výšších tříd.

Sajty s ledem

 • Pravděpodobnost spawnutí sajt s ledem bude snížena.

waltari

Člen korporace Militaris Industries v alianci Northern Coalition. Provozovatel Capsuleer.cz

WALTARI

PROZOVATEL