Válečný zpravodaj den první

Série která bude pokrývat aktuální dění v tak zvané World War Bee II. Jedná se o válku mezi Imperiem a de-facto zbytkem EVE Online. Tato série je pouze volným překladem čí cross postem z webu Reddit. Jejich autorem je January Valentine, nezávislý pozorovatel ze Science and Trade Institute

State of the Gooonion (4. července 2020):
The Mittani oznamuje, že útok začíná v 01:00 UTC 5. července, zároveň obviňuje TEST za nastavení blue stausu s více než 100 různými aliancemi, s cílem ‘sprovodit je ze hry’. V oznámení také uvádí, že po velkých vleklých konfliktech a válkách a bezpočtu invazí na severu mapy proti Band of Brothers a jejich následovníkům, formálně uzavírá kapitolu 14 leté zášti vůči Northern Coalition a Panfam. Zároveň otevírá novou kapitolu nepřátelství vůči TEST Alliance Please Ignore.

Rozložení sil a hlavních systémů je prozatím následující.

  • 7R5-7R – (Stain) – počáteční staging system Legacy Coalition před přesunem 

  • Hophip – (Aridia) – Staging system pro Pandemic rodinu (NCdot a Pandemic Legion)

  • 1DQ1-A – Kapitální system Imperia

  • 1GE-RI – Staging system pro The Initiative

  • FAT-6P – Vztyčení Legacy keepstaru, bude dokončeno ve 2200 v pondělí 6 tého července

Paragon Soul a Esoteria.
V rámci úvodních soubojů se několik fleet Impéria přesunulo kvůli zabrání pohraničních oblasti Impéria / Legacy Coalition v Esoterii a Paragon Soul. 
Konečný battlereport ukazuje Imperium ztrátu 626 lodí v celkové hodnotě 56.1b isk a ztrátu 273 lodí v hodnotě 19.3b na straně Legacy Coalition.
Imperium vytvořil 35 timerů v regionu Paragon Soul a 6 v Esoterii. Celkový počet reinfoclých struktur nicméně není přesně znám.

Period Basis a Paragon Soul.
Fleeta Impéria se snažíla reinforcenout Fortizar  TESTu v sytemu G-M4GK. Bitva přináší výsledek ve formě ztráty 5,6b pro Legacy, boj se totiž přesouvá i přes regionální bránu do TCAG-3. Flotila Impéria ztrácí pouze 1,2b ve 30 zničených lodích vůči 74 zničeným na straně Legacy.

Aridia a Fountain.
Pandemic “family” ve Fountain a Aridii zaútočila na fleetu imperia patrně kvůli Fortizaru Goonswarm v cca 01:00 v systému Hophip.
Tato bitva je vyrovnaná, kdy byla ztráty v ISK zhruba stejné na obou stranách, Imperium přišlo o 54 lodí za 14,9b vůči 69 lodím Panfam za 14,7b ISK.
O čtyři hodiny později kolem cca 05:00 The Initiative zničila dva inženýrské komplexy Raitaru patřící Irritatingly-Forward Reactive Aggressive Coalition  Thanatos a Archon carrier fleetou a supportem skládajícím se z Nightmare, Sacrilege a Kikomora lodí.
The Initiative pokračuje v sestřelování cyno lodí invazních sil z undocku místní NPC stanice.
V konečném výsledku první den mezi Hophipem a regionální bránou do D4KU-5 ve Fountain, ztratilo  Legacy a Pandemic “Family” 433 lodí za 39,7bil isk a bránící síly Imperia ztratily 211 lodí za 28.9bil isk.

Probíhaly také malé střety v regionu Querious se zanedbatelnými ztrátami na obou stranách.

 Konečny denní sumář
Při započítaní regionů  Aridia, Esoteria, Delve, Paragon Soul, Period Basis a Stain, Legacy ztratil 594 lodí v celkové 35.9b isk a Imperium 883 lodí v hodnotě 69.8b isk.

waltari

Capsuleer.cz

WALTARI

PROZOVATEL