Slovník pojmů EVE Online A – B

Každá profese, nebo činnost má svůj vlastní osobitý žargon. Pojmy, kterým nezasvěcený buď vůbec nerozumí, nebo jen velmi okrajově pochytí přibližný význam.

Toto se týká i EVE Online, pojmy a žargon této hry se vyvíjel postupně a reflektoval i změny ve hře. S každou novou expanzí přišly pojmy nové, aktualizovaly se staré a takto to funguje až do dnes. Pokusím se tedy seřadit EVE Online pojmy přehledně podle abecedy a ke každému poskytnu buď překlad, nebo malé vysvětlení o co se jedná. Na vše si určitě nevzpomenu hned, takže seznam bude neustále ve vývoji.

Takže jdeme na to.

A

AAR

Report výsledků akce (after action report), nebo zkratka pro modul Ancillary Armor Repairer

AB

zkratka pro Afterburner modul zvyšující rychlost lodi

AC

zkratka pro Autocannon, druh věží

ACR

zkratka pro Ancillary Current Router rig

ADC

zkratka pro Assault Damage Control module, což je speciální druh damage control modulu pro assault lodě

AF

zkratka pro Assault Frigate, Tech 2 varianty normálních fregat

Aggro

termín pro agresi

Ahac

termín pro Heavy Assault Cruiser osazený armor tankem například Zealot

Align

změna směru lodi a její natočení k určitému cíli, používá se jako příprava na warp

Aligned

Úspěšné natočení lodi k určenému cíli při 75% rychlosti

Ally

zkratka pro alianci

Alt

dodatečný nebo alternativní charakter (druhý, třetí, atd)

Ancil

Ancillary modul, buď Armor Repairer, nebo Ancillary Shield Repairer

Anom

Kosmická anomálie

Arty

Artillerie, druh věže pro projektily (minmatar rasa)

ASB

zkratka pro Ancillary Shield Booster modul

AU

Astronomická jednotka vzdálenosti , 1 AU je vzdálenost země od slunce (149,597,871 km)

Awox

Úmyslný útok na přátelskou loď většinou ze stejné korporace či aliance za účelem jejího zničení bez jakéhokoliv varování

AWU

zkratka pro Advanced Weapon Upgrades skill

B

Bait

Návnada, předstírání snadného, popřípadě drahého cíle k vybídnutí nepřítele zaútočit

BC

Zkratka pro lodě řady Battlecruiser

BCS

Zkratka pro Ballistic Control System modul

Biomass

Permanentní smazání charakteru (postavy). Používá se pokud člověk opouští EVE natrvalo

Blap

Náhlé nebo velmi rychlé zničení cíle

Blob

Letka velkého počtu pilotů spoléhající na přečíslení nepřítele pro dosažení vítězství (Termín v ostatních online hrách známý jako "zerg")

Blops

Zkratka pro Black Ops Battleshipy

Blue

Pilot, korporace, nebo aliance s pozitivním (přátelským) standingem vyznačující se modrou barvou

BM

Bookmark, uložené místo ve vesmíru (People and places)

Boosh

Použití Micro Jump Field Generator modulu (Command Destroyer) pro přesunutí celé, nebo části letky jakýmkoliv směrem

Bob

Fiktivní bůh EvE online, nebo zkratka pro legendární alianci Band of Brothers

Bomber

Termín pro loď stealth bomber, nebo útočný "dron" Heavy Fighter Bomber na super carrierech

Booster

Loď poskytující bonusy letce pomocí Command Burst modulů (information, armor, shield, skirmish)

Bounce

Nawarpování k blízkému objektu (planeta, měsíc, brána asteroidové pole, hráč, nebo bookmark a zpět na bližší vzdálenost k ušetření času a námahy letět k cíli manuálně (slowboat)

BPC

Zkratka pro kopii schématu na výrobu (Blueprint Copy)

BPO

Termín pro originální schéma na výrobu (Blueprint Original) používá se na výrobu kopií

BR

Battle Report, vygenerovaný seznam lodí vztahující se k právě proběhlé bitvě pomocí webů jako ZKillboard, nebo inyourspace

Brick tank

Jiný termín pro buffer tank

Bridge

Portál na Black Ops, nebo Titanech umožňující teleportovat lodě na určené místo

Bubble

Termín pro Warp disruption pole, oblast vesmíru ve tvaru koule z které není možno odwarpovat. Existují dva druhy. Stop bubble, která zastaví lodě před dosažením cíle a drag bubble, která loď vtáhne za cíl cesty. Tyto bubliny vytváří buď interdictor, nebo heavy interdictor lodě popřípadě vztyčení Mobile Warp Disruptorů. Určité lodě jsou vůči těmto polím imunní (interceptor, strategic cruiser s nullifier subsystémem)

Buff

Zvýšení, nebo zlepšení vlastností předmětu (loď nebo modul) opak nerfu

Buffer

Druh tanku lodi spoléhající na velký počet hitpointů

Bump

Použití lodi k úmyslné kolizi s jinou lodí k jejímu vychílení z dráhy

Ragnarok se zaplým Bridge modulem

Interdiction bubliny

waltari

Capsuleer.cz

WALTARI

PROZOVATEL