Space Počasí

Není tomu tak dávno, co CCP Games představilo tak zvané Space Počasí. Jedná se v zásadě o vesmírné bouře, které se vyskytují náhodně v jednotlivých regionech New Edenu. Tyto bouře ovlivňují vlastnosti lodí a vlastnosti jednotlivých systémů, každý druh bouře ovlivňuje vlastnosti jiné. Jedná se vlastně o obdobu efektů z Wormhole systémů.

Níže najdete interaktivní mapu celého New Edenu a v něm vyskytujících se bouří. Jednotlivé bouře jsou nejsilnější v centrálním systému a slábnou v závislosti na vzdálenosti právě od tohoto systému.
VŠECHNA TATO DATA JSOU SBÍRÁNA MANUÁLNĚ A MAPA JE UPDATOVANÁ DENNĚ – NEMUSÍ TUDÍŽ REFLEKTOVAT AKTUÁLNÍ SITUACI V JEDNOTLIVÝCH SYSTÉMECH
Vzhledem k tomu, jakým způsobem je mapa do webu zakomponována, tato část capsuleera není v žádném případě vhodná pro zobrazení na mobilních zařízeních 

Všechna data každý den ručně sbírá Rahne Chocolate manuálním trackingem bouří v jednotlivých regionech.

GAMMA RAY STORM

STRONG
-25% Explosive Resists
+25% Shield HP
-90% Remote Shield/Armor Rep Amount
+25% Capacitor Capacity
-25% Signature Radius
Extra Rogue Drone combat sites


WEAK
-10% Explosive Resists
+10% Shield HP
-50% Remote Shield/Armor Rep Amount
+10% Capacitor Capacity
-10% Signature Radius

VOLATILE ICE STORM

STRONG
-20% snížený heat damage
+10% Termal resist


WEAK
-10% Snížený heat damage
+4% Thermal resist

ELECTRICAL STORM

STONG
-25% EM resist
-25% Capacitor recharge
+25% Soudržnost virů (koherence)
+25% Síla probů
Nemožnost cloaku
Extra relic sajty


WEAK
-10% EM resist
-10% Capacitor recharge
+10% Soudržnost virů (koherence)
+20% Síla probů
Nemožnost cloaku

EXOTIC MATTER STORM

STRONG
-25% Kinetic Resists
+50% Scan Resolution
-25% Mining Laser Cycle Time (Buff rychlosti těžení)
+100% Warp Speed
-25% Local Armor/Shield repairer cycle time (Buff pro rep za sekundu)
Spawning extra ore anomalií


WEAK
-10% Kinetic Resists
+20% Scan Resolution
-10% Mining Laser Cycle Time (Buff rychlosti těžení)
+40% Warp Speed
-10% Local Armor/Shield repairer cycle time (Buff pro rep za sekundu)

PLASMA FIRESTORM

STRONG
-25% Thermal Resists
+25% Armor HP
+50% Weapon Damage
-50% Turret/Drone Tracking Speed
+50% Missile/Fighter Explosion Radius (nerf missile precision)
Spawning Triglavian combat sajt


WEAK
-10% Thermal resist
+10% Armor HP
+20% Weapon Damage
-20% Turret/Drone Tracking Speed
+20% Missile/Fighter Explosion Radius (nerf missile precision)

WALTARI

PROZOVATEL