Taková normální rodinka

Po dlouhé době jsem na webu imperium.news narazil na dobrý článek, tak jsem ho se svolením redakce INN přeložil pro všechny co neumí anglicky.

Gray doc

KarmaFleet
Goonswarm Federation

Seir Luciel

Pandemic Horde Inc.
Pandemic Horde

Tento článek je vlastně konverzace otce a syna prostřednictvím mailů, messenger zpráv a SMSek. Autor je Graydoc a je členem Impéria, jeho syn je Seir Luciel a je členem Pandemic Horde. Konverzace začala, když autor poslal svému synovi dva články z INN, jedním z nich byl článek Mittaniho nazvaný World War Bee: Avenging the Casino War.

SEIR LUCIEL (syn)

Nakonec se ten argument Mittaniho, proč válku vyhraje, zúžil na dvě tvrzení: 

  1. Nepřátelé nejsme my Pubbies (pozn. redakce: pubbie je termín označující kohokoliv kdo není členem Goosnwarm) a proto nás nelze podle definice považovat za hrozbu
  2. navíc jsme je v minulosti už porazili, takže není žádný důvod si myslet, že tentokrát to bude jinak.

Co se týká prvního bodu, nemyslím, že ten sám o sobě stojí za jakoukoli reakci; nemá žádný obsah; není ničím podložen a je to jen bití se v prsa. Druhý bod nicméně stojí za reakci, i když stále nejde o geostrategickou / vojenskou analýzu (například máme více peněz, pilotů a kapitálních lodí; proto se nemusíme ničeho bát vzhledem naším aktivům, která držíme, oproti jejich (PandaFam, TEST atd.) aktivům a cash rezervám). Úspěch Goonů v minulosti není „příčinou“ úspěchu v současnosti. Jedná se pouze o srovnání, které nezahrnuje rozdíly současné ani jejich okolnosti a důsledky těchto okolností.

Zde jsou fakta bez jakékoli rétoriky. Impérium je početně masivně v menšině, asi tři ku jedné. Navzdory tomu se Goonům dosud podařilo tento deficit překonat díky štěstí, lepšímu pilotování a lepším strategickým manévrům (nebo no-lifingu). Imperium však ztratilo značné území jak na severu, tak na východu od Delve. Mnoho struktur bylo zničeno. Pokud vím, v této válce zatím nebyly Goony zničeny žádné hostile struktury (Poznámka redakce: pravda v době psaní, od té doby Impérium zničilo BRAVE Fortizar).

PandaFam se začíná tlačit přímo do Delve s různými strat-op akcemi. Impérium se začalo zakopávat ve své domovině. Výsledky těchto akcí nejsou dosud rozhodnuty.  Ale obecně vzato ztráty ISK zhruba stejné, přitom hranice SOV se pohybuje směrem k Delve, ne od něj.

GRAYDOC (otec)

Uvádíš dva důvody, které údajně shazují tu rétoriku, ve které Mittani říká, že vyhrají Gooni. Chybí tam třetí důvod, důvod, který může být trochu vážnější, sice je založen na podtextu, ale stále je tu. Dostupnost náhradních lodí pro vleklý konflikt, nebo trvalou válku.

První kontext a dílčí bod: Mittani uznal, že Gooni museli v Casino War skutečně opustit svoje území a tuto válku prohráli. Poznamenává však, že v této válce, která byla akcí “všichni proti Goonům”, nebyly náklady na válku financovány anti-goonskou frakcí, ale penězi z Lennyho kasina: odtud název Mittaniho pro tuto válku – Casino War.

Druhý podbod a kontext: Mittani poznamenává, že nynější válka NENÍ financována třetí stranou; každá strana konfliktu bude platit ztráty ze své vlastní kapsy, což znamená, že TEST / PandaFam a Gooni musí nahradit ztracené lodě těžbou, výrobou atd.

Třetí podbod: Mittani rekl “Právě teď je to pro nás dokonalá válka,“.  “Máme Keepstary a oni tentokrát nemají žádné kasino prachy … Nikdo nemůže vézt válku vedoucí k úplnému vyhlazení tak jako my – a na fundamentální úrovni ji nikdo nemá tak rád jako my.”  Myslím, že musíš pochopit podtext pro tento poslední kousek. Gooni byli označováni jako autistická skupina. Zdá se, že je vjejich řadách spousta lidí, kteří hodně hrají a nevadí jim nudné opakujícími se úkoly. Ty tomu říkáš „no-lifing“ a vlastně se ani nemýlíš.  Ale ty tento styl odmítáš a to bys neměl. Myslím, že Mittani trefil klíčový bod: Gooni můžou tuto válku vyhrát, protože nikdo není lepší v nudných opakujících se úkolech než Impérium – nikdo.

Toto bylo roky prokazováno, měsíc po měsíci v MER (Monthly Economic Report – Měsíční ekonomická zpráva), kde Gooni s přehledem vedou nad všemi ostatními aliancemi v těžbě, ratění, výrobě atd. Proč?  Milují nudné opakující se úkoly.  Podle slov Mittaniho: „Nikdo si to neužívá tak, jako my.“ Opravdu.

Představ si celou skupinu lidí, takových dobrých 47 000, kteří hrají hru tak, jak hrají, jiným způsobem, než ostatní, tady je analogie – například já shromažďuji každou bylinu v celém Skyrimu, abych vydělal peníze a vyrobil lektvary. Nemůžeš hrát tak, jak hraju já – ty si užíváš bojové aspekty hraní takové hry.  Pro mě tento tvůj přístup zastupuje PandaFam a TEST jako celek. Chcete akci, bitvy, intenzitu, vzrušení. Ale ve hře, jako je Elder Scrolls nebo Destiny, by ste prostě nedokázali využít nekonečný lov ani shromažďování materiálů atd. Pro vás je to příliš nudné. Raději střílíte věci a já vám to nevyčítám. Ale Gooni jsou mnohem více jako já, než jako ty.

Takže si myslím, že ti unikl tento třetí bod, který je velmi důležitý, pokud tato válka potrvá opravdu dlouhou dobu.

SEIR LUCIEL

Máš pravdu ohledně třetího bodu: že válka už není financována penězi z kasina. Ale Mittani se neřídí logikou svého vlastního závěru; ponechává čtenáře a piloty, aby pro něj vytvořili výklad a závěr sami, podá to tak, aby lidé následovali jeho myšlení a souhlasili s jeho závěry, aniž by ve skutečnosti uvedl, o jaké závěry se jedná.

Jeho předpoklad je, že bez peněz z kasina si PandaFam a TEST nebudou moci válku dovolit, i když se k ní zavázali.  To je odvážné tvrzení, po kterém nenásledují žádné důkazy ani data, která by toto tvrzení podložily.

Finanční informace z TESTu a PandaFam jsou veřejné známé? Lze jejich nedostatek finančních a materiálních prostředků ověřit, než to čistě jen předpokládat a odhadovat?  A jak mám naložit s faktem, že protože jejich první válka proti Goonům byla  financována penězi z kasina, a nikoli z jejich vlastních kapes, že je možné a velmi pravděpodobné, že peníze, které nebyly použity v minulosti, jsou tím pádem stále k dispozici v současné válce?  Jinými slovy, kolik mohly tyto skupiny mezitím utratit?

Zatímco Mittani chce, aby jeho čtenáři a vlastní piloti vyvodili pouze jeho závěry, já se toho zdržím a budu velmi kritický vůči tomu, co říká a hlavně jak to říká a samozřejmě taky vzhledem k jeho postojům.  Mittani je vůdce skupiny, která je momentálně pod velkým útokem – útokem stejným jako byl předchozí útok, který přinutil Goony sbalit se a odejít ze severu. Ať už to chce otočit jakkoli Gooni prohráli Casino War, to je holý fakt. Každý dobrý vůdce se bude bát, že si jeho hráči přečtou nápis na zdi: „Je to nová Casino War, pořád dokola a znovu. zase nás porazí a vyženou a já budu muset opět přesunout všechny své assety vyčerpávajícím způsobem znovu a znovu a musím se pokusit najít místo, kde se usadit. Můžu bojovat při obraně, ale možná bych měl hned teď začít zkoušet všechny své věci přesouvat do hisecu! “

Mittani musí tomuto všemu čelit. Gooni nemají žádnou šanci, pokud by výše uvedený přístup vypukl v celé alianci naplno, (Do jisté míry si myslím, že se to už vypuká.) Takže Mittani dělá to, co by měl každý dobrý vůdce udělat, aby udržel morálku. Převezme kontrolu nad propagandou a vytvoří příběh. “Bude Blitzkrieg; jsme k tomu stvořeni, nikdo to nemiluje víc než my, barbaři jsou před branami.“ Jinými slovy, to, co vidíš, je náhlé nasazení velmi nacionalistické rétoriky, my dobří, oni špatní, my civilizovaní, oni barbaři. Hlavně zvýšit za každou cenu soudržnost napadeného kmene. Mittani si vybírá a překrucuje historii truchu tu a trochu tam a připomíná svým ovečkám ztrátu, která téměř úplně zničila Goony, ale tentokrát se spinem „nakopali nám prdel“, ale „Pořád jsme tady, nemohli nás zničit úplně!“ Prohrál poslední válku, ale svědomitě píše příběh o vítězství přeživších.

Nesmíme zapomenout, co je Mittani v jádru zač. Není jen vůdcem napadeného Impéria, což samo o sobě vyžaduje, aby nevykazoval žádné známky slabosti nebo zoufalství, aby jeho občané nevypadli z řady a nezačali si zachraňovat vlastní kůži. Musíme si také pamatovat, že je profesionální lhář, a díky tomu, se stal tím, kým je.  A nemyslím to urážlivě, to vůbec ne.

Pro srovnání. Mittani a Putin mají podobné výsledky  a znovu, nemyslím to ve špatném slova smyslu a neházím na Mittaniho špínu.  Mittani začínal v EVE jako špión. Byl jedním ze zakládajících členů v rámci GIA (Goon Intelligence Agency). Dělal to předtím, než špionáž a podvod byly pevnou součástí meta hry, dalo by se říci, že pomohl definovat a zavést tento špionážní meta gaming. Proto je trochu ironické, že TEST označuje jako „zrádce (backstabbers)“.  Jistě že jsou, ale on se proslavil díky tomu, že byl profesionálním lhářem a platil záškodníkům prostřednictvím svých infiltračních operací. A stejně jako Putin, se později stal hlavou všeho. 

Jde mi o to, že Mittani ví, jak lhát, aby udržel svůj kmen pohromadě a ochránil ho před ostatními, chápe sílu kterou skrývá manipulace s fakty, sílu vlastního příběhu a meta gamingu. Mittani je úžasný hráč EVE;  ale jsi blázen, pokud ho bereš za slovo. Ve vašem případě lže vaším jménem a ve prospěch vás, goonů jako celku. Není pochyb o tom, kde leží věrnost Mittaniho. Je to Goon skrz naskrz.  Jen neočekávej, že ti řekne pravdu. Očekávej, že ti řekne SVOU pravdu.

GRAYDOC

Nevěř ani ty všemu, čím tě u vás krmí. Jen jeden opravdu rychlý proti argument k tvému bodu ohledně financování války.  The Mittani nepotřebuje rozebírat finanční stránku. To je síla toho podtextu. Roky Měsíční ekonomické zprávy (MER) ukázaly obrovské rozdíly v bohatství a vlastnictví materiálů u Goonů. Proto je třeba 102 aliancí k zahájení války proti Impériu – ne méně a možná v menším počtu by vás ani nenapadlo to zkusit. MER jsou nudné, ale vyprávějí ekonomický příběh EVE a tento příběh byl psán bez spinu celá léta. Podívej se tedy, jak se věci mají, když už hrajeme EVE. Nicméně hodně štěstí. Budete ho potřebovat.

waltari

Capsuleer.cz

WALTARI

PROZOVATEL